Parkeerbeheer voor Schorndorf / Duitsland

Parkeergeleidingssystemen met sensoren

Tot 40% van het stadsverkeer wordt veroorzaakt doordat weggebruikers op zoek zijn naar parkeerplaatsen. Parkeerzoekverkeer veroorzaakt echter niet alleen volle straten, het heeft ook een aanzienlijk negatief effect op de luchtkwaliteit in steden. Een manier om het zoekverkeer naar parkeerplaatsen te verminderen is het gebruik van een digitaal parkeerbegeleidingssysteem dat in echttijd alle bestaande en vrijgekomen parkeerplaatsen in een stad identificeert en weggebruikers langs de gewenste route naar deze vrijgekomen parkeerplaatsen leidt.

De stad Schorndorf, in de buurt van Stuttgart, de hoofdstad van Baden-Württemberg, maakt al enige tijd met succes gebruik van een digitaal parkeergeleidingssysteem van SWARCO. Tot voor kort omvatte het alle parkeergarages of parkeerterreinen met toegangscontrole. De stad was nu op zoek naar een holistische oplossing om haar niet-toegankelijk gecontroleerde parkeeraanbod te digitaliseren en zo ook de weggebruikers echttijd-informatie te verschaffen over de bezettingsstatus van deze plaatsen.

Samen met de firma S O NAH biedt SWARCO de stad Schorndorf nu een innovatieve manier om de gemarkeerde individuele parkeerplaatsen op het open parkeerterrein aan het marktplein 24/7 en in echttijd digitaal te registreren: drie bovengrondse sensoren van sensorleverancier S O NAH werden geïnstalleerd op de gebouwen rond het marktplein en digitaliseren in totaal 55 parkeerplaatsen. De sensoren registreren de bezettingsstatus van de plaatsen op basis van camera's en voeren deze informatie in het door SWARCO geleverde gemeentelijke parkeerbegeleidingssysteem in. Op die manier worden vrije en bezette individuele plaatsen gedetecteerd en onjuist geparkeerde voertuigen geïdentificeerd, en kan zowel op de parkeergeleidingsschermen als in het controlecentrum van de stad informatie worden verstrekt over de totale bezetting van het parkeerterrein. Een bijzondere uitdaging in dit project is om de hoge frequentie van drive-throughs die op dit parkeerterrein voorkomen, correct in de live-gegevens op te nemen. Om deze reden wordt hier geen gebruik gemaakt van conventionele telling via in de grond aangebrachte lussen, maar van op camera's gebaseerde registratie.

Het spreekt vanzelf dat de gebruikte technologie de hoogste waarde hecht aan gegevensbescherming. Aangezien de status van de parkeerplaats ter plaatse in de camera wordt berekend (in de ingebouwde microcontroller), worden geen beeldgegevens verzonden. Alleen geanonimiseerde gegevens ("vrij" of "bezet") worden doorgegeven aan het controlecentrum.

Door de integratie van de extra parkeergegevens die door de sensoren worden gegenereerd, wordt de bezettingsstatus van de parkeerplaats op het marktplein in Schorndorf nu ook vermeld op de digitale parkeergeleidingsindicatoren - met succes. Het systeem is sinds juni 2020 in gebruik en maakt indruk met de hoogste nauwkeurigheid bij de registratie van de bezettingsstatus, een soepel functionerende integratie in het bestaande parkeergeleidingssysteem van SWARCO en de extra informatieve inhoud voor weggebruikers. Het holistische systeem vergemakkelijkt het zoeken naar parkeerplaatsen in de stad en draagt zo ook bij tot een verdere vermindering van het zoekverkeer naar parkeerplaatsen in de binnenstad.