Pysäköinnin hallintaa Schorndorfissa/Saksassa

Antureilla varustettu pysäköinnin ohjausjärjestelmä

Jopa 40 % kaupunkiliikenteestä aiheutuu siitä, että tienkäyttäjät etsivät pysäköintipaikkaa. Pysäköintipaikkaa etsivä liikenne ei pelkästään tuki katuja, vaan sillä on huomattava negatiivinen vaikutus kaupunkien ilmanlaatuun. Yksi tapa vähentää pysäköintipaikkaa etsivää liikennettä on käyttää digitaalista pysäköinnin ohjausjärjestelmää, joka tunnistaa kaupungin kaikki olemassa oleva ja vapaat pysäköintipaikat reaaliaikaisesti ja ohjaa tienkäyttäjät vapaisiin pysäköintipaikkoihin valittua reittiä pitkin.

Baden-Württembergin pääkaupunkia Stuttgartia lähellä sijaitseva Schorndorgin kaupunki on jonkin aikaa käyttänyt menestyksekkäästi SWARCOn digitaalista pysäköinnin ohjausjärjestelmää. Viime aikoihin asti se käsitti kaikki pysäköintihallit tai pysäköintialueet, joilla on kulunvalvonta. Kaupunki etsi nyt kokonaisvaltaista ratkaisua digitalisoimaan pysäköintipaikkansa ilman kulunvalvontaa voidakseen tarjota tienkäyttäjille reaaliaikaista tietoa myös näiden paikkojen käyttöasteesta.

Yhdessä S O NAHin kanssa SWARCO tarjoaa nyt Schorndorfin kaupungille innovatiivisen tavan tunnistaa digitaalisesti merkityt yksittäiset pysäköintipaikat torilla joka päivä vuorokauden ympäri ja reaaliaikaisesti: kolme anturitoimittajan S O NAHin yläanturia asennettiin toria ympäröiviin rakennuksiin yhteensä 55 pysäköintipaikan digitalisointia varten. Anturit tunnistavat paikkojen käyttöasteen kameroilla ja syöttää tämätn tiedon kaupungin pysäköinnin ohjausjärjestelmään, jonka SWARCO on toimittanut. Tällä tavoin tunnistetaan vapaat ja varatut paikat sekä epätarkasti pysäköidyt ajoneuvot, ja pysäköintialueen kokonaiskäyttöaste voidaan antaa sekä pysäköintiopasteisiin että kaupungin ohjauskeskukseen. Erityinen haaste tässä projektissa on tallentaa oikein reaaliaikaisiin tietoihin tämän pysäköintialueen läpiajotaajuus. Tästä syystä ei käytetä perinteistä maahan upotettujen silmukoiden kautta tapahtuvaa laskentaa, vaan tunnistaminen tehdään kameroilla.

On sanomattakin selvää, että tietosuojalla on suuri arvo käytetyssä tekniikassa. Kuvatietoja ei lähetetä, sillä pysäköintipaikan tila on laskettu paikan päällä kamerassa (integroidussa mikro-ohjaimessa). Keskukseen lähetetään vain anonymisoituja tietoja (vapaa tai varattu).

Anturien lisäpysäköintitietojen integroinnin ansiosta Schorndorfin torilla sijaitsevan pysäköintialueen käyttöaste näkyy nyt myös digitaalisissa pysäköintiopasteissa - menestyksekkäästi. Järjestelmä on ollut käytössä kesäkuusta 2020 lähtien, ja se tekee vaikutuksen sen varaustilan tarkalla tunnistamisella, sujuvalla integroinnilla SWARCOn olemassa olevaan pysäköinnin ohjausjärjestelmään sekä tienkäyttäjille hankittujen lisätietojen sisällöllä. Kokonaisvaltainen järjestelmä helpottaa pysäköintipaikan etsimistä kaupungissa ja vähentää siten myös pysäköintipaikkaa etsivää kaupunkiliikennettä.