Infrastructuur Oplossingen

Slimme aanpak, Duurzame oplossingen

SWARCO heeft ruime ervaring met UAV GC-contracten. Wij zijn actief op verschillende gespecialiseerde gebieden: Besturingssystemen (besturen van bruggen, sluizen, tunnels, verkeerscentrales en luchthavens), Openbare Verlichting, Smart Mobility Solutions en Verkeerssystemen.

Binnen een project zijn we betrokken bij consultancy design, engineering, project management, installatie, inbedrijfstelling, onderhoud en asset management. Wij hebben de kennis, ervaring en capaciteit om multidisciplinaire projecten aan te nemen.
Wij bedienen onze klanten gedurende de gehele oplossing: van ontwerp tot realisatie tot beheer en onderhoud.

Onze Aanpak van Infra Projecten

Wij werken vanaf de aanbestedingsfase in multidisciplinaire teams en laten projectleiders en uitvoeringsmedewerkers in de ontwerpfase samenwerken om een soepele overgang naar de realisatiefase te waarborgen. In reviewrondes beoordeelt het uitvoeringsteam het ontwerp op belangrijke uitvoeringsaspecten.

Daarnaast worden we regelmatig ingehuurd als onderaannemer om mobiliteitsoplossingen voor grootschalige projecten te realiseren. Ondanks onze formele rol gaan we een partnerschap aan met alle betrokken partijen. We bundelen kennis, werken nauw samen en streven naar het best mogelijke resultaat op het gebied van innovatie, duurzaamheid, verkeersveiligheid en doorstroming.


Renovaties

Naast de realisatie van nieuwe infrastructurele objecten zijn wij betrokken bij renovaties en overgangen van bestaande naar nieuwe systemen. Bij renovatieprojecten is het noodzakelijk om objecten te onderhouden totdat de renovatiewerkzaamheden zijn afgerond. Daarom stellen wij een objectspecifiek onderhoudsregime op en voeren wij preventief onderhoud op maat uit. Ook tijdens de renovatiewerkzaamheden hanteren we een aangepaste onderhoudsstrategie voor de (deel)installaties en objecten die beschikbaar moeten blijven. 

Daarnaast bouwen we een testomgeving om nieuwe installaties te testen voordat ze worden vervangen en voeren we renovatiewerkzaamheden waar mogelijk 's avonds, 's nachts en in het weekend uit om de overlast voor gebruikers en omwonenden tot een minimum te beperken.


Beheer en Onderhoud

Na oplevering neemt ons asset management team het onderhoud van de door ons geleverde systemen over. Ons asset management team maakt gebruik van uitgebreide risico- en datagestuurde analyses om een optimale beschikbaarheid van het areaal te realiseren. Om het beheer en onderhoud zo efficiënt mogelijk te organiseren, wordt het asset management team al in de ontwerpfase bij het project betrokken.

Asset Management Gebieden


Bruggen
Tunnels
Vliegvelden
Sluizen

Snelweg systemen

Verkeersregel installaties

Infrastructuur project samen met SWARCO

Door de jarenlange expertise en ervaring van alle disciplines te bundelen, komen we tot een haalbaar ontwerp.

check

Implementatie in diverse oplossingen: controlesystemen, openbare verlichting, slimme mobiliteitsoplossingen en verkeerssystemen

check

Het uitvoeren van consultancyontwerp, engineering, projectbeheer, installatie, inbedrijfstelling, onderhoud en activabeheer

check

Objectgebonden onderhoudsregime bij renovatieprojecten

check

Succesvolle samenwerking in partnerschap met alle betrokken partijen, waarbij ook de rol van onderaannemer wordt vervuld wanneer dat nodig is

Belangrijke referenties

Voor Infrastructuur oplossingen