Asset Management

Binnen ons beheer & onderhoud team staat continu analyseren, bijsturen en optimaliseren centraal. We optimaliseren onze processen en werkzaamheden continu, bijvoorbeeld op basis van de PDCA-cyclus van Deming, om een optimale beschikbaarheid van het areaal van onze klanten te realiseren. Bovendien stellen we in Nederland steeds meer eisen aan de duurzame inzet van installaties en worden de financiering en het beheer en onderhoud complexer. Onze lange termijn onderhoudscyclus zorgt ervoor dat objecten zo lang mogelijk meegaan en blijven voldoen aan wet- en regelgeving en de eisen van onze klant.

build

Een objectspecifiek onderhoudsregime

We worWe werken met een objectspecifiek onderhoudsregime, waarbij we rekening houden met de status en levensduur. Bij aanvang van een project of overname van een contract analyseren we eerst uitgebreid wat er in het verleden is gedaan. We stellen dan een zo optimaal mogelijk onderhoudsregime op. De bevindingen van het preventieve onderhoud en de storingsafhandeling gebruiken we om het onderhoudsregime te optimaliseren.

Beheer & onderhoud storingsdienst

Per contract zijn afspraken voor de storingsdienst vastgelegd. Voor veel van onze klanten zijn we verantwoordelijk voor de storingscoördinatie en -afhandeling. Een storing komt veelal als eerste bij ons binnen. We proberen dan op afstand een diagnose te stellen. Waardoor gaat een brug niet meer open of dicht? Is het een stroom, software of werktuigbouwkundig probleem? Goede kennis van de objecten en hun status is hierbij cruciaal.

Storingen kunnen rechtstreeks in ons onderhoudsmanagementsysteem gemeld worden. Na afhandeling van een storing wordt altijd geanalyseerd waar een storing vandaan komt en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.

Onderhoudsmanagementsysteem

Klanten kunnen een storing direct melden in ons onderhoudsmanagementsysteem. Vanuit dit systeem krijgen onze monteurs hun werkzaamheden toegewezen en legt de monteur zijn bevindingen en een werkverslag vast. We analyseren alle geregistreerde gegevens en maken per object trendanalyses. Deze data gebruiken we om, indien gewenst, een dashboard van het areaal op te stellen. Hierin staat onder andere informatie over de laatste storingen, het aantal storingen per object, element of bouwdeel, storingsoorzaken, starttijden en oplostijden, classificatie van storingen en beschikbaarheid van installaties, wegen en vaarwegen. Die informatie gebruiken we om het objectspecifieke onderhoudsregime en onze werkwijze en processen te optimaliseren. Met als doel onze werkzaamheden efficiënter inrichten en een optimale beschikbaarheid van het areaal.

cloud_done

De voordelen op een rijtje

  • Continu analyseren, bijsturen en optimaliseren
  • Duurzaam partnership
  • Storingen rechtstreeks in het onderhoudsmanagementsysteem melden
  • Altijd en overal inzicht in de status van een storing
  • Met behulp van dashboards continu inzicht in de status van het areaal

  Een greep uit onze beheer
  & onderhoud projecten

   • Lelystad Airport: Nadat we een nieuw type baanverlichting (CEDD) gebaseerd op gelijkstroom hebben geïnstalleerd, zijn we 15 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud.
   • Schiphol Airport: Voor Schiphol onderhouden we het verlichtingssysteem.
   • Vliegveld Eelde: Nadat we de elektrische installaties voor een baanverlenging hebben aangelegd zijn we 10 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud aan de elektrische installaties.
   • Lemmer Delfzijl: We zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van onder andere de bruggen en sluizen van de vaarweg.
   • Stuwensemble Nederrijn en Lek: Voor, tijdens en na de renovatiewerkzaamheden aan ‘de kraan van Nederland’ waren we verantwoordelijk voor het preventief en correctief onderhoud van alle vakdisciplines en het overkoepelend onderhoudsmanagement.
   • Maasobjecten: De aannemerscombinatie Mourik-Dynniq is verantwoordelijk voor de uitvoering van het dagelijks elektrotechnisch, werktuigbouwkundig en industrieel geautomatiseerd onderhoud voor bijna alle objecten in en langs de Maas.