Maatschappelijk verantwoord ondernemen

SWARCO COO Michael Schuch

"Voor ons zijn duurzaam management en maatschappelijk en ecologisch verantwoord ondernemen niet alleen goede voornemens, maar al vele jaren dagelijkse realiteit."

Günther Köfler, Chief Administrative Officer (CAO), SWARCO AG


Onze definitie van MVO (CSR)

MVO is gebaseerd op de inzet van onze bedrijven om de impact van onze gezamenlijke activiteiten op de maatschappij, de economie en het milieu te beheersen en tegelijkertijd te voldoen aan de verwachtingen van stakeholders. Deze inzet is gebaseerd op ethisch gedrag, samenwerking, vertrouwen en transparantie, wat bijdraagt aan duurzame en innovatieve ontwikkeling die verder gaat dan alleen wetten en normen.

MVO is onderdeel van ons DNA

Duurzaam en energie- en grondstofbesparend handelen zit in onze genen. Al in 1969 zag de oprichter van SWARCO, Manfred Swarovski, het potentieel van gebroken vlakglas dat, wanneer het tot microglasparels werd afgerond, kon worden omgezet in een verkeersveiligheidsproduct en wegmarkeringen 's nachts zichtbaar kon maken. Dit was in een tijd waarin woorden als recycling of upcycling nog niet in de mond genomen werden.

Al in de jaren 90 brachten we als eerste de energiezuinige lichtbron LED voor verkeerslichten en variabele informatieborden op de markt. Trouw aan ons principe om de kwaliteit van leven te verbeteren door reizen veiliger, sneller, comfortabeler en milieuvriendelijker te maken, dragen onze softwareoplossingen voor stedelijk en interstedelijk verkeersbeheer bij aan een geoptimaliseerde verkeersstroom en helpen ze de uitstoot te verminderen en verkeersopstoppingen en ongevallen te voorkomen. Dit ondersteunt de milieubalans van onze zakenpartners op een positieve manier.

Het was ook de ondernemer Manfred Swarovski die al vroeg inzag dat je alleen duurzaam succes kunt hebben als je niet alleen aan jezelf denkt, maar ook aan anderen. Ondernemerschap betekent voor ons daarom ook sociale verantwoordelijkheid voor medewerkers en voor de maatschappij in het algemeen. Daarom geeft SWARCO een deel van haar bedrijfssucces terug aan de maatschappij, onder andere in de vorm van steun voor sociale initiatieven, bevordering van universitair onderwijs en samenwerking, gezondheidsbevordering en als sponsor van sport- en internationale branche-evenementen.

Wat zijn onze prioriteiten?

As part of a professionally supervised materiality analysis according to environmental, social and governance (ESG) criteria, we have identified and prioritised 6 areas on which we will focus in the future:

Als onderdeel van een professioneel gecontroleerde materialiteitsanalyse volgens ESG-criteria (Environmental, Social and Governance) hebben we 6 gebieden geïdentificeerd en geprioriteerd waarop we ons in de toekomst zullen richten:


1

Energie en emissies

2

Werknemerstevredenheid

3

Productveiligheid en -kwaliteit

4

Verkeersveiligheid

5

Geoptimaliseerde verkeersdoorstroom

6

Ecologisch en circulair productontwerp

Coördinatie binnen SWARCO Group

Om de onderwerpen ESG en MVO in de SWARCO Groep te structureren en ook strategisch te ontwikkelen, werd de functie van "Hoofd Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen SWARCO Groep" gecreëerd en ingevuld met een ervaren manager:

SWARCO COO Michael Schuch

Dipl.-Ing. Daniel Meier
Head of Corporate Social Responsibility SWARCO Group

T. +43-5224-5877-41
E. csr@swarco.com

Mr. Meier staat ook aan het hoofd van SWARCO ECO-TEC GmbH, dat gespecialiseerd is in de inzameling en recycling van glasafval in Tirol als onderdeel van het Austria Glas Recycling-System (AGR).

SWARCO Mobility Nederland en MVO

Voor de veiligheid van onze werknemers, zijn we gecertificeerd volgens VCA en staan wij als bedrijf op trede 3 van de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder). Verder zijn we gecertificeerd: ISO9001 en CKB voor de kwaliteit, ISO14001 voor milieu, ISO27001 voor informatiebeveiliging, en staan we op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Lees hier meer over onze deelname aan de CO2-Prestatieladder van SKAO en download ons CO2 Bewust certificaat en bijbehorende documenten.

Wil je meer weten over de certificaten van de SWARCO bedrijven in Nederland? Al onze certificaten op het gebied van kwaliteit, arbo en veiligheid kan je inzien en downloaden via de bedrijfspagina van SWARCO Nederland B.V.


Duurzaamheidsrapport SWARCO

Welkom bij het eerste duurzaamheidsverslag van SWARCO! Het geeft u inzicht in wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid betekenen voor een in Oostenrijk gevestigde toonaangevende wereldspeler in verkeerstechnologie.

Onze focus ligt niet alleen op het voldoen aan vooraf gedefinieerde ESG-richtlijnen (Environment-Social-Governance). We willen ook meer vrijwillig doen op bepaalde gebieden en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Daarom blijven we de verzamelnaam Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gebruiken voor al onze duurzaamheidsonderwerpen.

We wensen u interessante lectuur met ons eerste verslag van deze aard.​​​​​​​

Zero HARM

Be Aware. Take Care.