Vejledning til Parkering

En hurtig, bekvem og miljøvenlig måde at finde parkeringspladser på.


At kunne finde og navigere til en ledig parkeringsplads i dagens tætbefolkede byområder, kan være stressende og tidskrævende, når man bare ønsker at parkere hurtigst muligt. At dele data, tydelig skiltning til nærmeste parkeringsplads og information om antallet af ledige parkeringspladser både på gaden og i parkeringsanlægget, er nøglen til at reducere tiden folk bruger på at finde ledige p-pladser til deres bil. Dette reducerer udslip og trafiktæthed, og hjælper med til at reducere støj og forurening.

SWARCOs løsninger indenfor parkeringsvejledning er sammensat af en række moduler. Du kan bruge hvert modul seperat eller sammensætte en komplet, integreret løsning ved hjælp af flere.


Parkeringsvejledning

Dette danner kernen i vores løsninger og implementeres enten som en cloud-baseret hostet løsning eller via lokale servere i forhold til dine specifikke behov. Selvom softwaren ikke er afhængig af nogen specifik hardware, hvilket betyder at du kan bruge eksisterende detektorer, tilbyder vi også løsningen komplet og klar til brug . Softwaren indsamler data fra både gadeparkering og parkeringsanlæg, distribuerer dataene til skiltene, og giver operatøren mulighed for at konfigurere eller nulstille skiltene. Den samler også data, som kan bruges til rapportering og statistisk analyse.


Hardware til Parkeringsvejledning

Sammen med SWARCOs solide software, leverer vi også detekteringsteknologi som indikerer om en parkeringsbås er optaget eller ej. Dataene kan komme fra mange kilder, og når den er indsamlet, kan den deles med tredjepart eller bruges til at vise indholdet på skilte ved motorvejen, ved indgangen til parkeringspladser, eller på parkeringspladsen, og rundt omkring på hele parkeringsområdet.

For ejere af parkeringsanlæg, og som ønsker en mere advanceret og integreret løsning, er det også muligt at integrere belysning, fodgængersensorer, parkeringsstyringssystem og bygningsstyringssystemet, for at reducere det samlede energiforbrug på anlægget. En sådan løsning kan reducere op til 80% af energiforbruget i anlægget.

Referencer

Indenfor Parkeringsvejledning

Nyt parkeringsvejledningssystem
Tilrettelæggelse af shopping i "K i Lautern"
Mindre stress om morgenen med effektiv parkeringsvejledning
Reducere søgetrafik og forbedre information til bilister
Hvordan SWARCO reddede juleindkøbsoplevelsen


Kernekomponenter ved Parkeringsvejledning


Brugerinformation


Parkeringspladsen er sjældent det sidste stop på rejsen. Målet er ofte at finde en parkeringsplads så tæt på rejsemålet som muligt. Information om hvor der findes ledige parkeringspladser kræver nøjagtige data. Har man dette, kan det kommunikeres til chaufføren via fysisk skiltning, webservices, indbygget i en app eller direkte i et køretøj via deres navigationssystem.

Skilte

Bymyndighederne skal sikre, at alle trafikanter har de rette informationer til rådighed, for at træffe de rette beslutninger om hvor de skal parkere deres bil. Information om tilgængelige parkeringspladser kan selvfølgelig deles direkte med chaufføren via en navigationsapp, men i dag skal disse systemer suppleres med ekstra skilte.

Skiltene kan bruges i hele byen og langs veje til lufthavnen - for at lede chaufføren til det rette område og rette parkeringsanlæg hvor der er ledige pladser. Man kan også informere om lukkede og midlertid lukkede parkeringsanlæg. Jo nærmere chaufføren når sin destination, kan skiltene vise mere detaljerede informationer som antal ledige pladser på hver etage i en parkeringsbygning.

Vejledning i byer

Det at vise vej til næste ledige parkeringsplads skal følge en helhedsorienteret tilgang. Uanset om det er parkering på gaden eller væk fra gaden som er det foretrukne, er den bedste måde at styre parkering på, at forbinde en hel by eller et område. SWARCO har implementeret større parkeringsvejledningssystemer til byer i Tyskland, Holland og Sverige. Desuden har vi leveret systemer til at styre trafikken til mange byer i Storbritannien, til store indkøbscentre, samt et antal lufthavne i hele Norden.

Parkeringsvejledning

At finde en ledig parkeringsplads tæt på sin destination, har stor betydning for den rejsende. For en førstegangsbesøgende eller en besøgende med særlige behov, vil informationen om, at der er en ledig parkeringsplads et sted i parkeringsområdet ikke nok. Det er nemt at fare vild i et parkeringshus, så mange parkeringshuse kombinerer enkelt plads detektionssystemer med tydelige, programmerbare vejinstruerende skilte der sikrer, at føreren kan bevæge sig hurtigt fra indgangsvejbanen til det bedste niveau, og endelig en bestemt bås så hurtigt og smidigt som muligt. Parkeringsoperatører kan derefter gøre brug af dataene, som sådanne systemer genererer, for at vejlede forvildede kunder tilbage til deres bil, for at sikre, at der er tilstrækkelige specielle gæstebåse til rådighed og for at forbedre strømmen af trafik omkring anlægget. Dette sikrer, at forureningen i parkeringsområdet reduceres så meget som muligt.


Største fordele

Fordele for besøgende

 • Tydelig skiltning til den bedste parkeringsplads
 • Tydelig skiltning til den næste ledige parkeringsbås
 • Tidsbesparende
 • Real-time feed til rejseplanlægning


Fordele for parkeringshusejerne

 • Gladere og mindre stressede besøgende
 • Bedre koordination af køretøjer
 • Tydelig markering af specielle båse
 • Bedre brug af parkeringsfacilitet
 • Mulighed for at spare energi
 • Nøjagtig rapportering om brugen af parkeringsområdet
 • Direkte feed til trafikstyringssystemer

Fordele for byen

 • Besøgende bliver ført direkte til ledige parkeringspladser
 • Reduktion af tiden brugt på at søge efter ledige parkeringspladser
 • Bedre trafikafvikling
 • Reduktion af trafikpropper
 • Reduktion af støj og luftforurening