Single Space Detektion

Nem lokalisering af en parkeringsplads

Single Space Detektion Nem lokalisering af en parkeringsplads

Detektion af ledige parkeringsplader sikrer optimal udnyttelse af parkeringspladsen. Mindre søgetrafik sikrer generelt et bedre trafikflow og dermed reduktion af luftforurening, mens parkeringsoperatører og ejere drager fordel af bedre udnyttelse af parkeringspladsen.

Systemets fleksibilitet giver et let overblik over området og de pladser, der hyppigst er i brug, samt hvilke områder, der bruges mindre hyppigt eller undgås af kunderne. Disse data kan bidrage til at forbedre parkeringspladsens udnyttelse, hvilket medfører øget kundetilfredshed og større indtægter for både ejer, administrationsselskab og operatør.

Systemet kan let knyttes til betalingssystemer.

  • Teknologi baseret på omfattende erfaring
  • Statistisk modul til simpel rapportering
  • Tilpassede løsninger til særlige brugergrupper (handicappladser, elbiler, familier osv.)