Parkeergeleidingssystemen

De snelle, handige en emissiearme manier om parkeerplaatsen te vinden.

Het zoeken naar en het vinden van een geschikte lege parkeerplaats in het drukke stedelijke landschap van vandaag kan stressvol zijn en kost te veel tijd wanneer je gewoon daar naar toe wilt gaan waar je wilt zijn. Het leveren van gegevens en duidelijke bewegwijzering naar de dichtstbijzijnde parkeergarage en informatie over het aantal beschikbare parkeerplaatsen op straat en in de garage zijn van cruciaal belang om de zoektijd naar een lege plek te verminderen, wat leidt tot een vermindering van het verkeersvolume en van emissies, en het helpt bij het verminderen van lawaai en geluidshinder.

Referenties

Voor parkeergeleidingssystemen

Kerncomponenten van parkeergeleidingsoplossingen

Geïntegreerde informatie

Niemand begint en eindigt zijn/haar reis in een parkeergarage. Het vinden van een parkeerplek waar u die wilt, of het nu vlak naast uw bestemming is of deel uitmaakt van een traject met meerdere onderdelen, kan een zeer stressvol onderdeel zijn van elke reis. Voor informatie over waar er parkeerfaciliteiten zijn en de meest waarschijnlijke gebieden waar er vrije plekken zullen zijn op het tijdstip dat het meest geschikt is voor de individuele reiziger, zijn nauwkeurige gegevens over de beschikbaarheid van ruimte nodig. Zodra de stad de meest nauwkeurige gegevens bij de hand heeft, kunnen deze op elke manier worden gecommuniceerd aan bestuurders op allerlei manieren met fysieke bewegwijzering, webservices, ingebed in een APP of ze worden rechtstreeks aan de voertuigen geleverd via het on-board navigatiesysteem.

Bewegwijzering

Stadsbestuurders moeten ervoor zorgen dat alle weggebruikers over de juiste informatie beschikken om weloverwogen beslissingen te nemen over waar ze hun voertuig achterlaten wanneer ze uiteindelijk hun bestemming bereiken. Informatie over beschikbare parkeerplaatsen kan natuurlijk rechtstreeks naar de bestuurder worden gestuurd via hun navigatie-APP of boordsysteem, maar tegenwoordig hebben deze systemen ook aanvullingen nodig van extra verkeersborden.
Borden kunnen deel uitmaken van een plan voor de hele stad, of voor aan aanrijroute van een luchthaven.Hier kunnen ze de bestuurder gewoon naar een gebied van de stad leiden of naar een parkeergarage waar parkeerplaatsen beschikbaar zijn of aangeven dat een parkeergarage op dit moment gesloten is. Naarmate de bestuurder dichter bij zijn eindbestemming komt, kunnen de borden steeds meer gedetailleerde informatie geven, eerst wordt er aangegeven dat er plaatsen beschikbaar zijn daarna wordt er nauwkeurig aangegeven hoeveel plaatsen er nu nog zijn op elk niveau van een parkeergarage met meerdere verdiepingen.

Begeleiding in de hele stad

Bij het aangeven van de weg naar de volgende lege parkeerplaats zou een holistische benadering moeten worden gebruikt. Ongeacht of er de voorkeur aan wordt gegeven om op straat of in een parkeergarage te parkeren, de beste manier van parkeerbeheer is het aansluiten van een hele stad of een gebied in plaats van losse aparte toepassingen. SWARCO heeft grote parkeergeleidingssystemen voor hele steden geïmplementeerd in Duitsland, Nederland en Zweden. Bovendien hebben we systemen geleverd om het verkeer in veel steden in het Verenigd Koninkrijk te begeleiden, voor grote winkelcentra en ook voor een aantal luchthavens in de Scandinavische landen.

Parkeergaragebegeleiding

Het vinden van een parkeergarage in de buurt van een bestemming met vrije parkeerplaatsen is een cruciaal element van een reis. Voor een eerste bezoeker of een bezoeker met speciale behoeftes is het niet voldoende om te weten dat er ergens een vrije plek in de parkeergarage is. Het is gemakkelijk om te verdwalen in een parkeergarage, daarom combineren veel parkeergarages een enkel ruimtedetectiesysteem met duidelijke, programmeerbare, bewegwijzeringsborden die ervoor zorgen dat de bestuurder snel van de inrit naar het beste niveau en uiteindelijk een specifieke parkeerplaats kan gaan. zo snel en soepel mogelijk. Exploitanten van parkeergarages kunnen dan gebruik maken van de gegevens die dergelijke systemen genereren om klanten die de weg kwijt zijn terug naar hun auto te leiden, om ervoor te zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen voor gehandicapten beschikbaar zijn en om de verkeersstroom rond de faciliteit te verbeteren, wat er allemaal voor zorgt dat de effecten van vervuiling binnenin het gebouw zoveel mogelijk worden beperkt.

Belangrijke voordelen

airline_seat_recline_normal

Voordelen voor reizigers

 • Duidelijke bewegwijzering naar de beste parkeergarage
 • Duidelijke bewegwijzering naar de volgende vrije parkeerplaats
 • Bespaart tijd voor de bestuurder
 • Realtime feed voor reisplanning
instellingen

Voordeel voor parkeergarage-eigenaren

 • Bezoekers die gelukkiger en niet gestresst zijn
 • Beter gebruik van rijbaan
 • Duidelijke markering van plaatsen voor gehandicapten
 • Beter gebruik van de parkeerfaciliteit
 • Mogelijkheid om energie te besparen
 • Nauwkeurige rapportage over gebruik
 • Directe feed naar stadsverkeersmanagementsysteem
spa

Voordelen voor de stad

 • Chauffeurs gaan direct naar vrije plekken
 • Vermindering van de tijd besteed aan het zoeken naar vrije plekken
 • Betere verkeersstroom
 • Vermindering van verkeersopstoppingen
 • Vermindering van licht-, geluid- en luchtvervuiling

DIENSTEN

Aanvullende diensten

Consultancy, planning, installatie, service en onderhoud.

We bieden een breed scala aan diensten om u te helpen met uw projecten. Vertrouw op ons voor een volledig project of slechts een deel ervan en we nemen graag de service en het onderhoud over.