Velké akce

Velké řešení pro velké akce.


Pořádání velké akce je pro město je současně výzva a velká příležitost. Příležitost proto, protože je možností jak zlepšit infrastrukturu a služby, které po akci přinesou městu vyšší efektivitu.. Výzvy přicházejí díky výjimečnému nárůstu nových prostředků na dopravu během krátkodobého časového úseku a díky nárazovému nárůstu souvisejících dopadů události na běžné funkce města. Doprava a přeprava osob jsou vždy jedním z nejsložitějších, nejkritičtějších a nejcitlivějších sektorů hostování velkých akcí, bez ohledu na velikost a úroveň rozvoje hostitelského města.

Společnost SWARCO nabízí řešení sestávající z řady modulů, které se zabývají všemi aspekty takových velkých událostí, od řízení toku návštěvníků na místní a regionální úrovni prostřednictvím organizace a koordinace veřejné dopravy až po řízení parkovacích míst.

Analýza a plánování

Naše nabídka


assessment

Komplexní analýza dopravních systémů

tram

Integrované plánování logistiky a dopravy

perm_contact_calendar

Analýza organizačních otázek

settings

Návrh systémů a služeb

directions_car

Identifikace telematických řešení (ITS)

playlist_add_check

Volba technologií

filter_tilt_shift

Organizační řešení

Efektivní design ITS


Naši vysoce kvalifikovaní inženýři využívají údaje shromážděné různými propojenými systémy,
aby byly vytvořeny spolehlivé modely požadovaných řešení ITS. Efektivní design
je základním kamenem úspěšného řešení dopravy pro každou velkou akci.

Analýza provozu

Reference

Řešení pro velké akce