Zelená vlna pro Kodaň / Dánsko

Zelená vlna a další technologie jsou revolucí v bezpečnosti jízdních kol

S produkty, jako je Greenwave, "zelená vlna" pro cyklisty, podporuje společnost SWARCO rozšíření a bezpečnost cyklistické sítě ve velkých městech. Nejlepší příklad: Kodaň, město, které je na světě nejvíce nakloněné cyklistice.

Kolo je stále důležitější dopravní prostředek ve velkých městech z dopravních a ekologických důvodů. Dnes má 9 z 10 Dánů vlastní kolo, ale pouze 4 z 10 vlastní auto. A v Kodani, hlavním městě Dánska, cyklistika dosáhla v roce 2016 nového rekordu, jelikož se v centru města pohybuje více kol než aut - 265 700 proti 252 600! Současně však stále existuje velký potenciál pro zvýšení bezpečnosti jízdních kol a jejich rozšíření, aby se cyklistika stala ještě atraktivnější pro dojíždějící.

Cyklometr v Kodani. Další způsob zatraktivnění cyklistiky.

Technologie se rozvíjí

Jako dodavatel značení jízdních pruhů by společnost SWARCO chtěla tento vývoj posunout vpřed s průkopnickými technologiemi a produkty. Proto jsme obzvlášť hrdí na to, že budeme schopni podporovat města jako Kodaň při rozšiřování jejich cykloinfrastruktury. Jedním z příkladů těchto inovativních produktů jecyklometr. Ten informuje cyklisty o rychlosti, teplotě, času, počtu cyklistů v daný den/rok, o veřejných zprávách, časech odjezdu vlaků/autobusů, událostech apod. Instalací tohoto zařízení může město motivovat cyklisty, poděkovat jim za jejich přínos pro životní prostředí a zobrazit statistiky. Současně mohou odpovědní řídící pracovníci získat podrobný obraz o jízdě na kole - což je u automobilů již dnes běžná praxe v mnoha městech.

Greenwave: pro plynulý, bezpečný provoz

Zvláště zajímavý je vývoj Greenwave: LED světla v asfaltu nebo na sloupcích znázorňují "zelenou vlnu". Toto informuje cyklistu, zda může přejet přes další semaforu rychlostí, kterou zvolil, na zelenou. Používají se rovněž odpočítávací signály. Pokud cyklista zůstane v zelené vlně, bude mít zelenou i na příští křižovatce - a na další - a další - a tak dále. Systém je propojen s okolními křižovatkami a dopravními signály, aby byla zajištěna dokonalá koordinace s ostatními účastníky silniční dopravy a aby se vytvořil ideální dopravní tok.
Více informací o Greenwave naleznete ve videu níže.

Výstražné zařízení pro slepé úhly

Aby se zabránilo vysokému riziku úrazů vozidel zatáčejících vpravo, investovalo Dánsko také do varovných značek, které upozorňují řidiče na cyklisty. LED diody v asfaltu nebo LED zařízení pro provozní informace varují řidiče například pokud jízdní kola přijíždějí po cyklistickém pruhu, jelikož často nejsou vidět v bočním zrcátku - klíčové slovo je "slepý úhel". Když je cyklista detekován, rozsvítí se signalizace se zprávou o snížení rychlosti nebo varovným signálem. Pokud v nebezpečné oblasti nejsou cyklisté, automaticky se vypne.
Vidíte: pro ochranu cyklistů v silniční dopravě je možné udělat hodně a společnost SWARCO vždy pracuje na novém vývoji v tomto odvětví.