SWARCO wint contract om de groene ambities van de stad Parijs te ondersteunen

Als onderaannemer van het CiELiS-consortium gaat SWARCO het verkeersbeheer in de Lichtstad moderniseren

De afgelopen jaren heeft de Franse hoofdstad onder leiding van burgemeester Anne Hidalgo doortastende maatregelen genomen om Parijs groener te maken, congestie te bestrijden en de luchtverontreiniging terug te dringen. Beperkte toegang voor auto's tot het stadscentrum, een drastische vermindering van het aantal parkeerplaatsen, een uitbreiding van het fietspadennetwerk tot 1000 kilometer tegen 2024 en het teruggeven van de beroemde Champs-Elysées aan de voetgangers door het aantal rijstroken voor autoverkeer te verminderen, zijn enkele hoekstenen van de groene agenda van Parijs. 

Vertegenwoordigers van SWARCO, CiELiS en de stad Parijs ontmoeten elkaar op het ITS World Congress in Hamburg in oktober 2021

Een grote impact opCO2-reductie en energiegebruikzal deomschakeling hebben van alle straatverlichtingvan het grootstedelijk gebied met zijn 10 miljoen inwoners naar de led-technologie. Het contract hiervoor is gegund aan een consortium, CiELiS genaamd, dat bestaat uit de grote Franse industriële spelers Citelum en Eiffage. Een deel van dit contract verwijst ook naar demodernisering van het verkeersbeheer in Parijsin de aanloop naar de Olympische Zomerspelen van 2024. En hier vertrouwt "la Ville de Paris" op SWARCO als CiELiS onderaannemer met haar nieuwe stedelijke mobiliteitsmanagement suite MyCity.

"We zijn erg blij dat we met de stad Parijs kunnen samenwerken aan een op maat gemaakte verkeersbeheeroplossing voor een duurzame toekomst voor de komende generaties. 
Met het oog op de Olympische Zomerspelen van 2024 is nu het juiste moment om het verkeersbeheersysteem van Parijs te moderniseren, zodat het nieuwe functies kan toevoegen, zich kan aanpassen aan nieuwe mobiliteitsdiensten en op elk moment nieuwe infrastructuurcomponenten kan opnemen"

Michael Schuch, voorzitter van de raad van bestuur

"Wij weten van vele stedelijke verkeersprojecten dat er niet één oplossing is die voor iedereen geschikt is", zegt Christoph Bergdolt, Vice President Products & Technology bij SWARCO's ITS Division. "Elke stad is uniek en vereist een aanpak op maat. Met onzemoderne verkeersbeheerssoftware MyCity, die schaalbaar en flexibel is dankzij een modulaire structuur en open staat om de integratie van legacy-systemen en externe leveranciers mogelijk te maken, zal Parijs het toekomstbestendige antwoord hebben om de mobiliteitsevolutie van de volgende generatie mogelijk te maken”, onderstreept Bergdolt. 

De basisfuncties van SWARCO's oplossing dekken de minimumvereisten van een stadsmobiliteitsbeheer, bijv. door operators in staat te stellende toestand van het verkeer in echttijd, beheerdagelijkse stromen en piekuren omreizigers de beste reistijd aan te biedenevenals de mogelijkheid om beslissingen te nemen gebaseerd opbetrouwbare gegevens die verzameld zijndoor sensoren en detectoren na hunanalyse. "Geavanceerde en premium add-ons zijn gericht op toekomstgerichte functies in verband met digitalisering en geautomatiseerde voertuigen", legt SWARCO's projectmanager in Parijs, Cristina Ghione, uit. "De geavanceerde oplossing is hardwareloos om een gemakkelijkere haalbaarheid voor de stad in termen van tijd/kosten te bevorderen.

Het zal in de eerste plaats een verschuiving naar alternatieve vervoerswijzen aanmoedigen door op kruispunten voorrang te geven aan micro-mobiele voertuigen en voetgangers, en hen te monitoren omveiligheid te verhogenen om eenmilieuvriendelijke stad te creëren. Het zal voorzien in de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen, te interpreteren en weer te geven met aangesloten voertuigen (V2X), een extra middel voor een efficiënte verkeersregeling, alsook in de uitvoering van V2X-informatieverspreiding en verkeerslichtvoorspelling / verkeerslichtassistent (TLA). Vooruitkijkend naar de Olympische Spelen van 2024 zullen geavanceerde functionaliteiten zoals voorrang voor openbaar vervoer (tram en bus) en voorrang voor nood- of geautoriseerde voertuigen op kruispunten met verkeerslichten (via App) essentieel zijn voor het succesvolle beheer van het evenement."