JOIN&GROW

Samenwerking betekent succes

Open innovatie


SWARCO JOIN&GROW biedt klanten en partners een platform
voor gezamenlijke product- en procesontwikkeling voor nieuwe industriële toepassingen op de relevante doelmarkten.


Collaboratieve productontwikkeling is routine geworden in bedrijven. 

Globalisering, snellere ontwikkelingscycli en het toenemende aantal productkenmerken
zijn een motivatie om meer partners bij de product- en procesontwikkeling te betrekken.


De toenemende complexiteit van producten en de ontwikkeling ervan leiden er ook toe dat ondernemingen steeds meer een beroep doen op samenwerking en kennisoverdracht om tegemoet te komen aan de stijgende verwachtingen waaraan zij alleen niet meer kunnen voldoen.


Tegenwoordig hechten de relevante marktdeelnemers waarde aan samenwerking en communicatie.Waar zijn we naar op zoek?


SWARCO JOIN&GROW zoekt naar geschikte synergie-effecten met afzonderlijke bedrijven,
bedrijven, uitvinders, universiteiten, start-ups, onderzoeksinstituten, NGO's, ...SWARCO JOIN&GROW is een platform dat openstaat voor innovatie in het bedrijfsleven
sectoren van SWARCO Advanced Industry Systems: 

 • Microglaskorrels gebruikt als
  • versterkingsmaterialen voor kunststoffen
  • vulstoffen voor bouwmaterialen
  • vulstoffen voor kleefstoffen
  • vulstoffen voor verven, vernissen en coatings
  • versterkingen voor 3D-geprinte materialen
  • functionele pigmenten van glas voor talrijke toepassingen
   (verbetering van optische, chemische, fysische en mechanische eigenschappen)
  • straalmiddelen voor reiniging of oppervlaktebehandeling
 • Speciaal glas dat wordt gebruikt als vulstof, pigment of versterkingsmateriaal
 • Afgeronde grondstoffen gebruikt als vulstoffen, pigmenten of versterkingsmaterialen


U heeft een idee op een heel ander gebied en u denkt dat het goed zou passen bij SWARCO Advanced Industry Systems?


Ga ermee van start!

SWARCO JOIN&GROW is het innovatieplatform voor oprichters en start-ups.


Geef zichtbaarheid aan uw innovatie!

JOIN&GROW
voor start-ups


Hebt u een idee?

Werk samen met SWARCO JOIN&GROW
met betrekking tot UNIVERSELE EFFICIËNTIE op alle gebieden!


SWARCO JOIN&GROW biedt klanten en partners een platform voor gezamenlijke product- en procesontwikkeling
voor nieuwe industriële toepassingen op de relevante doelmarkten.


U kunt innovatieve ideeën indienen voor producten, samenwerking op technologisch gebied of bij het aanboren van nieuwe markten,
O&O-projecten, diensten, of zelfs uw productidee dat klaar is om op de markt te brengen.
Alles wat tegemoet komt aan de behoeften van onze klanten - potentiële of bestaande - langs onze
totale waardeketen kan worden ingediend.


Voor SWARCO Advanced Industry Systems ligt het veld open:

 • Nieuwe toepassingsideeën voor bestaande SWARCO-producten
 • Innovaties in productieprocessen binnen de industrie/bij SWARCO
 • Toepassingen van speciaal glas, rond of korrelvormig
 • Toepassingen van afgeronde deeltjes gemaakt van verschillende grondstoffen • Ideeën, projecten en innovaties op basis van vertrouwelijke informatie.
 • Vetrouwelijke informatie en documenten
 • Ideeën, projecten en innovaties die niet van u zijn, en die inbreuk maken op iemands IE-rechten.


Iedereen die samen met SWARCO een innovatieproject wil uitvoeren.
Ons platform staat open voor bedrijven, van start-ups of kleine ondernemingen tot grote ondernemingen,
of zij nu een klant- of leveranciersrelatie met SWARCO hebben of nog niet eerder contact hebben gehad, evenals academische instellingen, universiteiten, onderzoeksinstituten, NGO's, en nog veel meer. 


Ideeën kunnen worden ingediend via de SWARCO-website.
Als u uw idee niet wilt voorleggen en liever eerst met één van onze deskundigen wilt praten, is dat ook een mogelijkheid.Om uw idee te kunnen begrijpen en te kunnen beoordelen of het voor ons interessant is, hebben wij een korte maar overtuigende beschrijving van uw idee nodig. Gelieve het in PDF-formaat te uploaden samen met het indieningsformulier.


U beschrijving moet bevatten:

 • Een beschrijving van de innovatie
 • Wat maakt deze innovatie uniek?
 • Wat is nieuw in deze innovatie?
 • Wat is het voordeel voor de klant in vergelijking met bestaande oplossingen?
 • Hoe worden IE-rechten verdeeld?
 • Wat is de huidige status van uw idee/project? Is er voorbereidend werk verricht?


Bij uw indiening kunt u aanvullende toelichtende documentatie voegen om
onze deskundigen extra informatie te verstrekken (bv. foto's, technische tekeningen, octrooi-informatie, testrapporten, enz.)


Alle documenten die u als onderdeel van uw aanvraag indient, worden beschouwd als
niet-vertrouwelijk en zijn niet onderworpen aan enige verplichting tot vertrouwelijkheid.
Indien een document als vertrouwelijk, geheim of soortgelijk wordt bestempeld, zullen wij het niet in aanmerking nemen.
In dat geval zullen wij uw inzending niet verder kunnen verwerken en zullen wij geen andere keuze hebben dan deze af te wijzen.


Nee, uw inzending valt niet onder enige geheimhoudingsplicht. Alle documenten die u in het kader van uw inschrijving verstrekt, zullen als niet-vertrouwelijk worden beschouwd en vallen niet onder enige geheimhoudingsplicht. Indien een document als vertrouwelijk, geheim of soortgelijk wordt bestempeld, zullen wij het niet in aanmerking nemen. In dat geval zullen wij uw inzending niet verder kunnen verwerken en zullen wij geen andere keuze hebben dan deze af te wijzen.

Als u met onze deskundigen wilt spreken voordat u uw inzending doet, kunt u dit aangeven in uw inzendingsformulier.

Indien uit voorbereidende besprekingen blijkt dat er belangstelling is om verder te gaan en er een geheimhoudingsovereenkomst moet worden gesloten, is dit iets wat wij kunnen bespreken.


Ja, maar uw inzending moet eerst door ons evaluatieproces worden goedgekeurd.
Daarna kunnen verdere telefoongesprekken, of online of persoonlijke presentaties worden geregeld. 


Het evaluatieproces kan 2 tot 6 weken in beslag nemen.
Zodra deze is voltooid, nemen wij contact met u op over het resultaat.
Als er in de tussentijd nog vragen rijzen, zal één van onze deskundigen contact met u opnemen.


Elke inzending wordt beoordeeld door een JOIN&GROW-projectmanager
en doorgestuurd naar een deskundige van het betrokken industriegebied.

De deskundige toetst het idee aan technische, economische, strategische en ecologische criteria,
en besluit het samen met een intern ideeëncomité goed te keuren of af te wijzen.

Dit proces kan 2 tot 6 weken in beslag nemen.
Als er in de tussentijd nog vragen rijzen, zal één van onze deskundigen contact met u opnemen.


De beslissing om een idee toe te laten tot het JOIN&GROW-programma
wordt genomen door een deskundige en het interne ideeëncomité.

Als de evaluatie tot een positief besluit leidt, zullen wij u dat laten weten en u de bijbehorende informatie toesturen,
en een deskundige zal per e-mail contact met u opnemen of u bellen om de volgende stappen te bespreken.

Deze worden individueel afgestemd op het resulterende project dat in elk specifiek geval kan worden opgezet.


Het resulterende project of de volgende stappen van een zakelijke samenwerking kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn -
van samenwerking op het gebied van productontwikkeling, een gezamenlijk consortium voor een gefinancierd project, het verlenen van een licentie voor een productidee of het ondertekenen van een leveringscontract tot het aangaan van een strategische samenwerking of andere opties.

Er zijn vele mogelijkheden die kunnen worden overwogen.


De beslissing om een idee toe te laten tot het JOIN&GROW-programma wordt genomen
door een deskundige en het interne ideeëncomité.

Als de evaluatie en het overeenkomstige besluit negatief zijn,
zullen wij u dat laten weten en u een korte motivering geven.

Het idee is in strijd met onze bedrijfswaarden. • Het idee is niet aangepast aan de bedrijfsgebieden waarop SWARCO Advanced Industry Systems actief is.
 • Het idee is niet nieuw en reeds bekend.
 • Wij hebben reeds een eigen project of een gezamenlijk project op dit gebied.
 • Er zou sprake kunnen zijn van een inbreuk op eigendomsrechten of een dergelijke inbreuk is niet duidelijk uitgesloten.
 • Het potentieel van het idee is niet verenigbaar met wat in onze strategische bedrijfsplannen wordt beoogd.
 • The idea is at odds with our company values.


Het idee is in strijd met onze bedrijfswaarden.


Ideeën voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek