5 haastetta, joihin ITS ja C-ITS vastaavat

ITS eli älykäs liikennejärjestelmä ja C-ITS eli vuorovaikutteiset liikennejärjestelmät voivat tehdä liikenteestä turvallisempaa, puhtaampaa ja tehokkaampaa. Mutta miten tämä todella toimii? Nämä ovat viisi tärkeää liikennehaastetta, joihin ITS ja C-ITS vastaavat.

Tieliikenneturvallisuus

WHO:n mukaan 1,35 miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain tieliikenneonnettomuuksissa. Loukkaantuneiden, joiden vammat eivät johda kuolemaan, määrä on 20-50 miljoonaa, ja monet vammautuvat pysyvästi loukkaantumisensa vuoksi. Tieliikenneonnettomuudet maksavat useimmille maille kolme prosenttia niiden bruttokansantuotteesta. ITS ja C-ITSedistävät liikenneturvallisuuttamonin tavoin, esimerkiksi tarjoamalla parempaa pelastuspalveluiden priorisointia ja liikenteen koordinointia. Järjestelmä voi varoittaa kuljettajia kuolleissa kulmissa olevista suojaamattomista tienkäyttäjistä ja huonoista tieolosuhteista. Toinen älykäs toiminto on alhaisemman nopeusrajoituksen suositteleminen, jota voidaan käyttää esimerkiksi koulujen läheisyydessä kouluaikoina.

Päästöt

Liikenne on yksi suurimmista ilmansaasteiden aiheuttajista, joka vaikuttaa suoraan kuolleisuuteen. Joka vuosi noin 100 000 aikuisen ennenaikaista kuolemaa johtuu ilmansaasteista, ja tieliikenteen päästöt muodostavat merkittävän osan tästä taakasta. Tämän lisäksi liikenne on fossiilisten polttoaineiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen nopeimmin kasvava lähde - suurin ilmastonmuutoksen aiheuttaja. ITS- ja C-ITS-järjestelmillä voidaan parantaa liikennevalojen koordinointia, mikä vähentää pysähdyksiä ja kiihdytyksiä. Niillä voidaan myös priorisoida julkinen liikenne ja polkupyörät henkilöautoihin nähden, mikä tekee niistä houkuttelevampia vaihtoehtoja. Kun liikenteen sujuvuus paranee, polttoaineen kulutusta ja CO2-päästöjä voidaan vähentää 10-20 prosenttia. On myös mahdollistamitata ilmanlaatuaja lähettää tiedot keskusjärjestelmiin parempaa suunnittelua tai reaktiivisten päätösten tekemistä varten senhetkisen tilanteen perusteella.

Liikenneruuhkat

Kaoottinen liikenne ja ruuhkat ovat ongelmia lähes kaikissa suurissa kaupungeissa. Liikenneruuhkat vievät aikaa, joka voitaisiin käyttää työntekoon tai yhteiskunnan hyväksi muilla tavoin. Uusien teiden rakentaminen ei helpota työmatkalaisten elämää - tutkimukset osoittavat, että uudet tiet vain lisäävät liikennettä ja johtavat liikenteen intensiteetin pysymiseen samana. ITS:n ja C-ITS:n avulla voidaan luoda niin sanottuja vihreitä aaltoja, joilla vältetään tarpeettomat pysähdykset ja parannetaan liikenteen sujuvuutta. ITS:llä ja C-ITS:llä voidaan myös opastaa tienkäyttäjiä kaikkeen vapaana olevasta pysäköintipaikasta uuteen reittiin - ja tarjota nopeussuosituksia.

Olemassa olevan infrastruktuurin kapasiteetin hyödyntäminen

Uuden infrastruktuurin rakentaminen on kallista ja aikaa vievää, eikä se aina paranna liikennetilannetta pitkällä aikavälillä. ITS ja C-ITS yksinkertaisesti sanottuna optimoivat sen, mihin yhteiskunta on jo investoinut, ja lisäävät olemassa olevien teiden kapasiteettia. ITS:n ja C-ITS:n avulla kaupungit voivat saada toimivan infrastruktuurin suoraan käyttäjien käsiin tietokoneella, tabletilla tai puhelimella reagoivien monialustaratkaisujen kautta.

Kaupunkialueiden houkuttelevuuden lisääminen

Toinen suurkaupunkien liikenteen haaste on siinä, että liikenne vaikuttaa kaupunkien yleiseen suosioon. Kun kaupunkialueilla on ongelmia liikenneruuhkien, asuntopulan ja ylikuormitetun julkisen liikenteen kanssa, elämänlaatu heikkenee, jolloin osaajia ja menestyviä yrityksiä on vaikea houkutella. Vihreiden aaltojen luomisen lisäksi ITS- ja C-ITS-järjestelmillä voidaan myös tiedottaa kaupunkialueiden tienkäyttäjille kaikesta aina pysäköinnin opastuksesta vaarallisiin tietöihin. Kaupungit voivat integroida ITS- ja C-ITS-järjestelmien avulla ajoneuvokameroista saatavan korkearesoluutioisen datan kaupunkiliikenteen hallintaan ja sitten luoda, soveltaa ja arvioida turvallisuusdataan perustuvia liikkuvuuden hallintastrategioita.

Mitä ovat ITS ja C-ITS?


ITS on lyhenne sanoista Intelligent Transport Systems (älykkäät liikennejärjestelmät), ja sillä tarkoitetaan sovelluksia, jotka käyttävät tieto- tai viestintäjärjestelmiä liikenne- tai kuljetusjärjestelmien dynaamisen toiminnan luontiin. C-ITS, joka on lyhenne sanoista Cooperative Intelligent Transport Systems (vuorovaikutteiset älykkäät liikennejärjestelmät), on yhteisnimitys teknologioille ja standardeille,jotka yhdistävät ajoneuvot muihin ajoneuvoihin ja infrastruktuuriin.