Dynamisk trafikstyring

Reagerer på den nuværende trafiksituation.


Brugen af energieffektive variable meddelelsesskilte (VMS) med LED, gør det muligt at formidle dynamisk trafikinformation til trafikanterne baseret på den aktuelle trafiksituation. Hastigheds-tragte hjælper med at undgå kollisioner påkørt bagfra, når trafikstrømmen stopper. I løbet af myldretiden kan nødsporet fleksibelt tildeles status som en ekstra vejbane, hvilket giver yderligere 25% kapacitet på det eksisterende vejnet. Dynamiske ruteinformationer angiver alternative ruter i tilfælde af trafikpropper eller vejblokeringer. Vejning-under-bevægelse teknologi bruges til at overvåge overbelastede godskøretøjer.


verified_user


Øget

Sikkerhed

public


Miljøvenlig

wb_sunny


Harmoniserede

Trafikstrømme

swap_calls


Dynamiske

Systemer

Anvendelser