Montevideo navrženo na Smart City Award

SWARCO ŘÍZENÍ DOPRAVY PRO URUGUAYSKÉ HLAVNÍ MĚSTO SOUČÁSTÍ ÚSPĚŠNÉHO PŘÍBĚHU


Během Světového kongresu Smart City Expo v Barceloně ve dnech 13. - 15. listopadu 2018, bylo Intendencia de Montevideo nominováno na cenu v kategorii Digital Transformation a skončil na třetím místě.

Ocenění se dává nejinovativnějším a nejúspěšnějším projektům, které jsou realizovány a rozvíjeny v oblasti dat a technologií. Téma zpracované ve městě Montevideo:
Monitorovací a řídící centrum Smart City: nový přístup pro města řízeného daty a pro všechny

Program digitálního občanského angažmá (DCEP) je navržen jako proces digitální transformace spolupráce mezi občany, akademickou obcí, občanskou společností, podnikateli a podniky. Umožňuje vládě a občanům vidět a řídit v reálném čase iniciativu Smart City v oblasti mobility, vody a odpadních vod a životního prostředí. Jedná se o spolupráci zaměřenou na člověka pro spoluvytváření nástrojů společně s občany.

Společnost SWARCO a její uruguajská partnerská společnost CIEMSA jsou hrdí na to, že jsou součástí tohoto úspěchu v oblasti mobility. V roce 2015 získali projekt Urban Traffic Management a dokončili ho v daném časovém rámci 12 měsíců. Již v rané fázi implementace bylo zřejmé, že požadovaná výkonnost byla splněna se zlepšením mobility a bezpečnosti provozu. Tato první fáze zahrnovala 133 křižovatek, vybavených řídicími systémy SWARCO ITC-2 dopravní řadiče, modemy, všechny centralizované do řídícího centra OMNIA s plně adaptivní funkčností UTOPIA pro optimalizaci provozu. Čtyři SWARCO LED zařízení pro provozní informace byla strategicky umístěna uvnitř města, aby poskytovala orientaci a informace pro motoristy.

Studie před a po skončení projektu ukazuje, že řešení SWARCO přináší skutečné výhody, díky kterým se investice vyplatí. "12% zkrácení doby jízdy a 20% zkrácení čekací doby na křižovatkách jsou fakta, která mluví sama za sebe", říká Thomas Rønslund a hrdě odkazuje na pozitivní změny, které řidiči nyní prožívají v krásně položeném městě na severovýchodním břehu Río de la Plata.

NA fotografii ze světového kongresu Smart City Expo na stánku Río de la Plata (zleva): Leonardo Maccio (CEO CIEMSA), Martín Galán (Gerente de Servicios CIEMSA), Cristina Zubillaga (Intendencia de Montevideo, Oddělení inteligentních a udržitelných měst), Michael Schuch (Předseda představenstva SWARCO a COO pro ITS),Thomas Rønslund(SWARCO Business Development Latinská Amerika), Fabrizio Biora (Expert SWARCO pro řešení správy veřejné dopravy)