STANDARDNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Řešení inteligentních dopravních značek

STANDARDNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY Řešení inteligentních dopravních značek

Společnost SWARCO nabízí jakoukoli standardní dopravní značku podle německého standardu StVO s označením kvality RAL v různých variantách konstrukce a ve všech standardních velikostech. Pro povrch značky jsou k dispozici různé typy fólií.

DESIGNY

  • Ploché dopravní značky
  • ALKANT dopravní značky
  • Dopravní značky ALFORM


Kvalita

V kvalitativních podmínkách jsou specifikovány technické charakteristiky silničních značek, podle kterých jim bylo uděleno právo nést označení kvality RAL*. Podle této specifikace bude dopravní značka vyrobená v souladu s těmito směrnicemi po mnoha letech používání stále fungovat správně.

Dopravní značky SWARCO jsou vyrobeny z tvrdého hliníku ze slitiny EN AW 52 51, EN AW 30 05 o. EN AW 57 54. Jsou vyráběny podle platných "požadavků na kvalitu silničních značek pro stacionární signalizaci" a nesou značku kvality RAL č. 15. Podpěry, spony, trubkové rámy a děrování dopravních značek odpovídají standard IVZ.

 

* Značku kvality RAL lze připojit pouze ke kompletním značkám s úplným obsahem (piktogramy, texty). Sdružení pro zajištění kvality RAL nedovoluje opatřitt značkou kvality RAL ty značky, ke kterým byly přidány texty, symboly a podobná označení dodatečně až po opuštění místa výroby k označení značkou kvality RAL, i když materiály a výroba odpovídají požadavkům na kvalitu podle RAL.


Výhody

  • Rychlá a levná montáž bez speciálních nástrojů
  • Snadná výměna dopravních značek
  • Vysoká odolnost proti poškození
  • Vysoký stupeň pasivní bezpečnosti
  • Snadná manipulace
  • Zaručená kvalita SWARCO