Obis

ON-BOARD INFORMATION SYSTEM Palubní informační systém

Obis ON-BOARD INFORMATION SYSTEM Palubní informační systém

S palubním infromačním systémem OBIS můžete snadno ovládat oznámení, monitory a zvuková hlášení a také přizpůsobit přístupnost BUS  sběrnice. Řidič automaticky přijímá aktualizované informace o jízdě a centrální stanice může sledovat a přijímat zprávy s údaji v reálném čase. OBIS nevyžaduje žádné velké investice, protože systém je nezávislý na hardwaru, je škálovatelný a snadno se instaluje do  jednotlivých vozidel nebo velkých autobusových flotil.

 • Informace v reálném čase na palubě
 • Integrace do Smart Priority
 • Hlasové zprávy
 • Wi-fi
 • Infotainment (zprávy, informace o dopravě atd.)
sync_problem


Automatické informace o cestujících v reálném čase

done


Snadná instalace,
provoz a přihlášení

directions_bus


Vestavěná podpora
pro prioritizaci

donut_small


Škálovatelný palubní
informační systém

 • Moderní a škálovatelný palubní informační systém.
 • Jednoduché přihlášení na okružní jízdu nebo linku.
 • Automatické informace o cestujících během cesty.
 • Neustále aktualizované informace o jízdě pro řidiče.
 • Automatické informace o odchylkách trasy.
 • Vestavěná podpora pro prioritizaci na křižovatkách.
 • Integrace do systémů třetích stran.

 • Časté reporting cestovních dat do centrálních systémů v reálném čase.
 • 100% grafické rozhraní - intuitivní, měnitelné podle potřeby.
 • Obrazovka Android oddělená odpalubního počítače - malé vestavné rozměry.
 • Snadnější nalezení dobrého umístění pro přední displej / palubní počítač.
 • Jednodušší instalace než tradiční palubní systémy.
 • Lepší ergonomie, snadné ovládání, lepší viditelnost pro řidiče.
 • Správa palubní systémů, jako jsou:

  • Displeje

  • Reproduktory

  • Počítadla cestujících

  • CCTV

  • Alkoholový zámek (Alcoolock)Technické údaje


GUI ovladače (displej pro Android).OBIS App
Software palubního počítačeOBIS Core
Software na centrálním serveruOBIS Center
Nástroje pro správu a konfiguraci souborů.OBIS Admin