TERM

Emisní prognózy pro řízení silniční dopravy

TERM Emisní prognózy pro řízení silniční dopravy

TERM - PŘEDPOVĚĎ EMISÍ

TERM nabízí analytické funkce pro vyhodnocování emisních podmínek v určitých místech provozu. Tyto analytické funkce předpovídají opatření k řízení dopravy s ohledem na účinné snižování emisí až 36 hodin předem. Na strategické úrovni je prognostická funkce nejvíce využívána, pokud je distribuce distribuována způsobem šetrným k životnímu prostředí. Plánované snížení objemu provozu v kritických oblastech zpomaluje hromadění látek znečišťujících ovzduší během nepříznivého počasí.


DATOVÁ ZÁKLADNA

TERM potřebuje pro vytváření prognóz emisí v určité oblasti její meteorologická data, dopravní parametry a stanovení hodnot koncentrací znečišťujících látek v ovzduší. Toho lze dosáhnout vytvořením kompaktní stanice pro měření emisí s čidly O3, NO, NO2, PM10 a snímače počasí v každé předpovědi. Na základě těchto skutečností vytváříme ve spolupráci s naším partnerem Meteomedia AG cílené a přesné prognózy specifických parametrů počasí v předpovědní oblasti. Potřebné dopravní prognózy mohou být získány z existujících zařízení pro řízení křižovatek řadičů) a/nebo dopravních řídicích ústředen nebo z historických hydrografů.


FÁZE LADĚNÍ A SIMULACE 

Po vyladění všech dat je systém schopen poskytnout emisní prognózy pro NO2 a PM10, nabídnout strategické navigační doporučení a provádět simulace, které mohou být konfigurovány jednotlivě. Následky dopravních opatření, týkající se emisních podmínek v různých povětrnostních podmínkách, lze vypočítat výběrem náhodných hydrografických map na všech hotspotech. Po aktivaci dopravního opatření se pomocí TERM provádí analýza dopadu na kvalitu obvzduší.


LOKÁLNÍ A STRATEGICKÉ KONTROLNÍ POSTUPY 

Efekt systému emisních prognóz je optimální v kombinaci s kontrolními postupy SWARCO. 

Nezávislé na výrobci a na taktických a strategických úrovních v případě použití rozhraní OCIT. Strategická doporučení týkající se řízení dopravy jsou přenášena přímo do řadiče. Informace o o příslušném vlivu opatření na emise shromažďuje TERM během aktivační fáze těchto opatření.


HARDWARE

  • PC pro TERM-server-software (TERM-klient-webový prohlížeč)
  • Vysoce přesná kompaktní měřicí stanice s čidly NO-, NO2- a PM10 (volitelně O3)
  • Odolná meteorologická stanice s vyhřívaným pluviometrem
  • Komunikační komponenty v emisních stanicích, meteorologických stanicích a řídicích zařízeních

Ke stažení

Ke stažení