LISA

Perfektní asistent dopravního inženýra

LISA Perfektní asistent dopravního inženýra

Komplexní softwarový balíček pro plánování a vyhodnocení světelně řízených křižovatek, testování dopravně závislých ovládacích prvků ovládaných dopravním provozem a simulace dopravního toku. Lze jej také použít k přímému nahrávání dat (programů) do řadičů od mnoha různých výrobců řadičů.

LISA+ lze použít k plánování, vyhodnocení a optimalizaci řízení dopravy pro jednotlivé křižovatky, pro progresivní signální systémy a pro silniční sítě.


Výhody

Podrobná simulace a analýza navrhovaného řízení umožňuje komplexní vyhodnocení dopravních toků. O rozvoji silniční infrastruktury lze rozhodovat spolehlivě.
Jakmile jsou vytvořeny ovládací prvky dopravy, lze data přímo nahrát do řídicího systému provozu. To eliminuje potřebu nákladného a chybného manuálního programování.

Podrobná simulace a analýza navrhované kontroly umožňují komplexní vyhodnocení dopravních toků. Rozhodnutí o vývoji silniční infrastruktury lze provést spolehlivě.
Jakmile je vytvořeno dopravní řešení, programa - data mohou být nahrána přímo do dopravního řadiče. Tím se eliminuje potřeba nákladného a chybového manuálního programování.