SWARCO X-LINE pracuje s decentralizovanou inteligencí a ovládá systémy světelné signalizace prostřednictvím sítě založené na CAN sběrnici (Control Area Network). Tím se uživateli v budoucnu otevírá řada nových funkcí a možností rozšíření.

Myslíme na řízení křižovatek v budoucnu
Díky nové platformě SWARCO X-LINE si koncept internetu věcí našel cestu i na městskou křižovatku. A to přesně v ten správný čas, protože dodržování stále přísnějších předpisů pro regulaci znečištění ovzduší a rostoucí komunikaci autonomních a neautonomních vozidel budou v budoucnu vyžadovat efektivnější systémy řízení městské dopravy i signalizační systémy.


Modernizace bez dopravní zácpy
Další velkou výhodou systému SWARCO X-LINE v kombinaci s ACTROS ECUs je možnost opětovného využití stávající kabelové infrastruktury. V důsledku toho ušetříte na stavebních pracích a nákladných opatřeních v oblasti bezpečnosti silniční dopravy během přestavby křižovatky - a tím i na nepopulárních dopravních omezeních, dopravních zácpách a souvisejícím dalším znečištěním ovzduší oxidy dusíku a pevnými částicemi. Kromě toho měděné kabely, které nejsou dále potřebné, ušetří suroviny.


Prevence nahrazuje opravu
Nový systém X-line také plní svůj vlastní úkol bezpečné a spolehlivé signalizace lépe než kdykoli předtím. Tradiční dopravní návěstidla, řízená prostřednictvím elektrického rozhraní, mohou pouze indikovat, zda jsou v současné době funkční nebo ne. Nové řešení nabízí možnost získání podrobných informací o možné kritické chybě dopravního návěstidla. Mohou být také hlášeny nekritické poruchy a drobné incidenty. V důsledku toho jsou možné spíše prediktivní a událostmi aktivované zásahy, než jen pravidelná údržba. A nakonec, tuto funkcionalitu lze zlepšit dálkovou aplikací servisních balíčků prostřednictvím aktualizace firmwaru.


Méně energie pro větší výkon
V tradičních systémech elektrické rozhraní mezi řadičem dopravní signalizace a dopravním návěstidelm využívá spotřebovanou energii jako indikátor funkčnosti, zda návěstidlo pracuje nebo ne. I v deaktivovaném režimu (tj. při vypnutí signálu) je výkonová ztráta přibližně 5 až 6 W v závislosti na zeměpisné oblasti.

Elektronické rozhraní umožňuje dramaticky snížit ztráty výkonu na 1 nebo 2 W, což má za následek zvýšení účinnosti. Navíc díky minimální spotřebě LED diod mohou být eliminovány elektrické poruchy na vedení a dohled je robustnější.

settings

 

Snadno
rozšiřitelný

star

Bezpečný
do budoucna

wb_incandescent

Energeticky
efektivní

local_florist

Ekologické
souznění

  •  snadno rozšiřitelný a proto nadčasový 
  •  zvyšuje energetickou účinnost
  •  ekologicky šetrný díky snižení rozsahu stavebních prácí a minimalizaci dopravních omezení a eliminace kongescí
  • Otevřené rozhraní pro snadnou integraci - Specifikace rozhraní založeného na protokolu sběrnice CAN je otevřené pro ostatní integrátory.
  • Zvýšená bezpečnostní úroveň a provozuschopnost - výjimečně inovativní, ale mimořádně spolehlivé: Řešení je plně              v souladu s požadavky EN61508, SIL 3.
  • Křižovatka věcí se svou sítí sběrnic CAN a plný soulad s normami a bezpečnostními standardy umožňuje využití nových služeb a podporuje koncept internetu věcí (IoT).

Ke stažení

Ke stažení