Mobilní zařízení pro provozní informace

Vyšší bezpečnost na silnici

Inteligentní Messenger je značka plného barevného matice namontovaného na přívěsu

Zobrazování mobilního vozu

Inteligentní přívěs