AirDec

Měření
kvality ovzduší a
environmentálních dat

Přesné měření kvality ovzduší přímo na městských křižovatkách poskytuje relevantní rozhodovací základ pro
účinná opatření ke zlepšení kvality života. Integrací chytré aplikace AirDec do dopravních návěstidel COMBIA lze údaje o životním prostředí a úrovni znečišťujících látek v ovzduší spolehlivě zaznamenat přímo na křižovatce.

Dopravní signalizace a environmentální měření se tak stávají základem ekologizace provozu.

Ke stažení

Ke stažení