Silniční značení a autonomní jízdní systémy

Označení silnice zůstává rozhodující pro všechny typy naváděcích systémů, když vstupujeme do doby smíšené autonomní jízdy. Robert N. Dingess, generální ředitel americké Mercer Strategic Alliance a policy director v globální alianci pro značení silnic, vysvětluje proč.
 

Správně instalované a dobře udržované dopravní značení poskytuje pokyny pro motoristy, chodce a cyklisty. Zatímco dnes se jedná o standartní bezpečnostní zařízení na silnici, často se sám sebe ptám, zda značení bude nadále sloužit podobnému účelu s nástupem strojově řízených systémů. Významné tiskové zprávy o automobilovém průmyslu spekulovaly, že přijde den, kdy už nebudeme potřebovat tradiční zařízení pro řízení provozu (signalizaci, značky, značení). Zatímco je obtížné spekulovat o rychlosti pokroku v technologii, je mnohem pravděpodobnější, že s několika málo výjimkami bude vozovka již za 50 let vypadat úplně jinak než dnes.

Označení silnic může být ve skutečnosti důležitým faktorem při zavádění automatizovaných systémů vozidel. Úplné pochopení, proč je tomu tak, vyžaduje krátký přehled o tom, jak jsou systémy automatizovaných vozidel definovány a provozovány. The Society of Automotive Engineers (SAE) a Ministerstvo dopravy USA nedávno vydali dokumenty popisující pět úrovní automatizace. Tyto úrovně dobře definují úlohu lidských i strojních systémů při řízení vozidel.

Automatizace první úrovně poskytuje pomoc řidiči buď zdokonaleným brzděním, sledováním jízdního pruhu nebo varováním, pokud se vozidlo pohybuje nad značkami silniční dopravy. Automatizace druhé úrovně integruje tyto technologie do vylepšeného tempomatu a naváděcího systému, který je určen k řízení vozidel pomocí značení vozovky. Některé systémy na úrovni dva mohou fungovat tak, že detekují vozidlo před autem a jednoduše následují stejnou stopu. U prvních a dvou úrovní se očekává, že řidiči sledují vozidlo a zajistí, aby systémy fungovaly bezpečně. Model Tesla™ S je příkladem automatizace na úrovni druhé. Vzhledem k tomu, že tato vozidla jsou často přímo spojena se značkami na silnicích, je nezbytná správná instalace značení a jeho údržba. Společnosti SAE a American Society of Highway and Transportation Officials (AASHTO) pracují na vývoji společné specifikace silničního značení navrženého na podporu technologií strojového vidění druhé úrovně.

Přechod z úrovně dva na automatizaci třetí úrovně je obtížné. Vyžaduje významný pokrok v politice, procesu a technologii. Většina výrobců, která chtce vyvinout automatizaci třetí úrovně, zahrnuje nové technologie založené na laseru, jako je LiDAR, s cílem vytvořit 360° "vizuální" zorné pole. Jiní doufají, že budou rozvíjet mapy digitální infrastruktury, které prakticky skenují a vytvářejí cestu virtuálně. Někteří se snaží kombinovat některé varianty všech těchto technologií do řady nadbytečných systémů řízení a navádění. V úrovni tři může za člověka bezpečně převést řízení vozidla automatizovaný systém. Očekává se, že řidiči opět převezmou kontrolu nad vozidlem, pokud jej varuje systém. Žádná norma zatím nebyla stanovena, pokud jde o to, kolik času stačí na to, aby člověk mohl bezpečně převzít kontrolu nad vozidlem v případě nouze. Je pravděpodobné, že automatizované systémy vozidel třetí úrovně budou zpočátku nasazeny ve vysoce kontrolovaném nastavení (Bus Rapid Transit, zpoplatněné silnice). Automatizovaný systém úrovně čtyři může pracovat bezpečně ve všech prostředích, s nepatrnými výjimkami (sníh, silný déšť). Po zapnutí řidičem pracuje automatizovaný systém bez jeho pomoci. Automatický systém úrovně pět nevyžaduje žádnou lidskou interakci.

Existuje mnoho důvodů se domnívat, že bez ohledu na úroveň automatizace si dopravní značení udrží svou důležitost i v dohledné budoucnosti. Za prvé, dnes neexistují žádné komerčně dostupné úrovně 3-5 automatizovaných systémů vozidel. Zadruhé, existuje mnoho odborníků, kteří věří, že složitá povaha silnic umožní nasazení páté úrovně automatizace na plné úrovni až za 50-75 let. Zatřetí, bez ohledu na rychlost pokroku ve vývoji automatizovaných systémů budou budoucí silniční agentury pravděpodobně nadále udržovat silnice pro kombinaci lidských, strojních a plně automatizovaných systémů ještě před rokem 2050. V tomto smíšeném prostředí zaznamená značení pravděpodobně nárůst spíše než snížení důležitosti. Automatizace úrovně tři a úrovně čtyři bude mít prospěch z vylepšeného používání značení silnic pro bezpečnou navigaci v systémově problémových oblastech, jako jsou pracovní zóny. Je mnohem pravděpodobnější, že speciální barvy značení, jako je oranžová pro pracovní zóny nebo fialová pro zpoplatněné silnice, budou stále častěji využívány k podpoře systémů strojového vidění. Zatímco 21. století může připomínat věk automatizované dopravy, mělo by to také znamenat silný a prosperující trh značení silnic.