5 uitdagingen die ITS en C-ITS aanpakken

ITS, Intelligent Transport System en C-ITS, Cooperative Transport Systems, kunnen het verkeer veiliger, schoner en efficiënter maken. Maar hoe werkt het echt? Hier zijn vijf belangrijke verkeersuitdagingen die ITS en C-ITS aanpakken.

Verkeersveiligheid

Volgens de WHO sterven elk jaar 1,35 miljoen mensen als gevolg van verkeersongevallen. Het aantal mensen dat niet-dodelijk letsel oploopt, ligt tussen de 20 en 50 miljoen, waarbij velen als gevolg van hun letsel een handicap oplopen. Verkeersongevallen op de weg kosten de meeste landen drie procent van hun bruto binnenlands product. ITS en C-ITS pakken verkeersveiligheid op vele manieren aan, bijvoorbeeld door betere prioritering voor reddingsdiensten en coördinatie van het verkeer. Het kan bestuurders waarschuwen voor onbeschermde weggebruikers in dode hoeken en slechte wegomstandigheden. Een andere slimme functie is het aanbevelen van een lagere maximumsnelheid, die bijvoorbeeld kan worden gebruikt in de buurt van scholen tijdens schooluren.

Emissies

Vervoer is één van de belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging, die rechtstreekse gevolgen heeft voor de mortaliteit. Elk jaar zijn ongeveer 100.000 vroegtijdige sterfgevallen onder volwassenen te wijten aan luchtverontreiniging en de emissies van het wegverkeer nemen een aanzienlijk deel van deze last voor hun rekening. Daar komt nog bij dat vervoer de snelst groeiende bron van CO2-emissies uit fossiele brandstoffen is - de grootste veroorzaker van klimaatverandering. ITS en C-ITS kunnen verkeerslichten beter op elkaar afstemmen met minder haltes en versnellingen. Het kan ook voorrang geven aan openbaar vervoer en fietsen boven auto's, waardoor ze aantrekkelijker worden. Met een vlottere verkeersdoorstroming kunnen het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met 10 à 20% worden verminderd. Het is ook mogelijk om luchtkwaliteit te meten en de gegevens naar centrale systemen sturen om de planning te verbeteren of reactieve beslissingen te nemen op basis van de huidige situatie.

Verkeersopstopping

Chaotisch verkeer en verkeersopstoppingen zijn problemen in bijna elke grote stad. Verkeersopstoppingen kosten veel tijd, tijd die anders zou kunnen worden besteed aan werken of op andere manieren aan de samenleving zou kunnen bijdragen. Het aanleggen van nieuwe wegen maakt het leven van de forens niet gemakkelijker - uit onderzoek blijkt dat nieuwe wegen alleen maar meer verkeer genereren en tot gevolg hebben dat de intensiteit van het verkeer gelijk blijft. Met ITS en C-ITS kunnen zogenaamde groene golven worden gecreëerd om onnodige haltes te vermijden en een betere verkeersstroom te creëren. U kunt ITS en C-ITS ook gebruiken om de weggebruikers de weg te wijzen, gaande van beschikbare parkeerruimte tot herroutering en het geven van snelheidsadviezen.

De capaciteit van de bestaande infrastructuur gebruiken

De aanleg van nieuwe infrastructuur is duur en tijdrovend en verbetert op lange termijn niet altijd de verkeerssituatie. Simpel gezegd optimaliseren ITS en C-ITS waar de maatschappij al in heeft geïnvesteerd en halen zij meer capaciteit uit de bestaande wegen. Met ITS en C-ITS kunnen steden de operationele staat van de infrastructuur direct in handen krijgen van de gebruikers met behulp van een computer, tablet of telefoon via responsieve, multiplatformoplossingen.

Stedelijke gebieden aantrekkelijker maken

Een andere uitdaging voor het verkeer in grote steden is dat het de algemene populariteit van steden beïnvloedt. Wanneer stedelijke gebieden problemen hebben met verkeersopstoppingen in combinatie met een tekort aan woningen en een overvol openbaar vervoer, gaat de levenskwaliteit achteruit, waardoor het moeilijk wordt talenten op de arbeidsmarkt en succesvolle bedrijven aan te trekken. Naast het creëren van groene golven, kunnen ITS en C-ITS ook worden gebruikt om de weggebruikers in stedelijke gebieden te informeren over alles van parkeerbegeleiding tot gevaarlijke wegwerkzaamheden. Steden kunnen ITS en C-ITS gebruiken om hogeresolutiegegevens van voertuigcamera's te integreren in stedelijk mobiliteitsbeheer en vervolgens mobiliteitsbeheerstrategieën te creëren, toe te passen en te evalueren op basis van veiligheidsgegevens.


Wat zijn ITS en C-ITS?


ITS is de afkorting van Intelligent Transport Systems en is de benaming voor toepassingen die gebruik maken van informatie- of communicatiesystemen om een dynamische functie in een verkeers- of vervoersysteem te creëren. C-ITS, wat staat voor Cooperative Intelligent Transport Systems, is de verzamelnaam voor technologieën en normen die voertuigen verbinden met andere voertuigen en met infrastructuur.