Het verminderen van ongelukken betekent dat er levens worden gered

Sinds 1969

De weg wijzen en levens redden

Wegmarkeringen verminderen het risico op ongevallen


Moderne wegmarkeringen bieden verschillende optische en haptische eigenschappen: ze fungeren als wegwijzers op de wegen en laten bestuurders weten dat ze rijstroken oversteken of van de weg afwijken. Dit redt levens, omdat het het risico op ongevallen en botsingen aanzienlijk vermindert.


Geschikte markeringen leveren een essentiële bijdrage aan de verkeersveiligheid in natte omstandigheden en met name in de nacht. Bovendien zijn systemen voor bewegwijzering ook vereist voor het snel toenemende aantal systemen voor rijstrookassistentie.


Terwijl mobiliteit over de hele wereld toeneemt, behoren wegmarkeringen tot de meest kostenefficiënte en meest effectieve veiligheidsoplossingen. Er is een breed scala aan klantspecifieke producten en systemen beschikbaar, afhankelijk van de staat van het wegdek, evenals de omgevings- en lichtomstandigheden. Vraag wat de beste oplossing is voor uw behoeften.

De oplossingen voor meer veiligheid

Aan de veilige kant - wereldwijd


Het onderwerp verkeersveiligheid eindigt niet bij nationale grenzen. Hoewel continentale concepten verschillen, blijft de globale visie hetzelfde: ongelukken verminderen betekent levens redden.

In de Verenigde Staten hebben verkeers- en veiligheidsexperts een nationale strategie ontwikkeld met precies die visie:
"Toward Zero Deaths – National Strategy on Highway Safety".
Verbeteringen op de korte termijn en kosteneffectieve verbeteringen van de infrastructuur van wegen kunnen dus de verkeersveiligheid maximaliseren: retroreflecterende wegmarkeringen zorgen voor een betere oriëntatie op de rijbaan, vooral in bochten. En rammelstroken waarschuwen automobilisten wanneer ze het risico lopen van de weg te raken.

De ERF - European Union Road Federation beveelt bepaalde minimumnormen voor wegmarkeringen aan,
waarbij de nadruk ligt op hun breedte en retroreflecterende kwaliteit.
De voorgestelde formule van 150 x 150 speelt een cruciale rol bij het duurzaam verhogen van de verkeersveiligheid.
Het is een aanbeveling van een lijnbreedte van 150 mm en 150 mcd/m2*lx van retroreflectie (bij droog weer)
als de minimaal vereiste kenmerken van markeringen.
Onder natte omstandigheden is de aanbevolen retroreflectieve waarde 35 mcd/m2*lx.

Wat de experts zeggen

"Verkeersinfrastructuur is zoveel meer dan asfalt, beton of staal. Het is de ruggengraat van de economie, helpt mensen en goederen met elkaar te verbinden, biedt toegang tot banen en diensten en creëert een basis voor handel en economische groei."

Gemeenschappelijke verklaring van de ministers van Verkeer
van het International Transport Forum


"Wegmarkeringen hebben al meer dan 100 jaar een belangrijke rol gespeeld in de veiligheid van snelwegen door een duidelijk afgebakend pad voor bestuurders aan te bieden. Hoewel ze deze rol de komende decennia zullen blijven spelen, spelen ze ook een nieuwe rol die een aanzienlijk potentieel biedt voor het verbeteren van de veiligheid van snelwegen en verkeersopstopping. Voertuigen uitgerust met sensoren voor waarschuwingen bij het verlaten van rijstroken, rijstrookassistentie en zelfs automatisch rijden maken allemaal gebruik van wegmarkeringen op vrijwel dezelfde manier als bestuurders ze gebruiken. Instanties voor snelwegen die hun specificaties bijwerken, beginnen zich af te vragen hoe hun oude normen kunnen worden bijgewerkt om plaats te maken voor zowel menselijke bestuurders als machines."

Paul J. Carlson, Ph.D., P.E.
Senior Research Engineer | Texas A & M Transportation Institute
Graduate Faculty Member | Zachry Department of Civil Engineering
Regents Fellow | Texas A & M University


"Wegmarkeringen kunnen worden beschreven als een van de meest kostenefficiënte veiligheidsoplossingen waar wegbeheerders over beschikken. Ze vormen de eerste visuele referentie voor weggebruikers en geven bestuurders het bewustzijn dat ze nodig hebben door de grenzen van de weg af te bakenen en zo bij te dragen aan een voorspelbaar traject. Zichtbare, adequate, presterende en goed onderhouden wegmarkeringen vormen een essentieel onderdeel van de verkeersveiligheid, vooral als we rekening houden met de specifieke vereisten van een vergrijzende bevolking en de huidige ontwikkeling van nieuwe voertuigtechnieken, zoals waarschuwingssystemen voor het verlaten van de rijstrook. Wegmarkeringen redden levens!"

Christophe Nicodème
Directeur-generaal van de European Union Road Federation (ERF)


Downloads

Downloads