Smart Intersection

Optimoi vihreät ajat

Smart Intersection Optimoi vihreät ajat

Tee risteyksestä

älykkäämpi


Yksi suurimmista ongelmista valo-opastimilla varustetuissa risteyksissä on liikenneaikasuunnitelmien ylläpidon puute. Vanhentuneet liikennevaloasetukset aiheuttavat tarpeettomia liikenneruuhkia, suurempia päästöjä ja turhautumista kuljettajien keskuudessa. Yksi syy tilanteeseen on yksinkertaisten ratkaisujen, mukaan lukien paikallistasolla saatavilla olevien työkalujen puute.
SWARCOn Smart Intersection on paikallisesti ohjaimeen asennettava ohjelmistopaketti, joka optimoi risteyksen valo-opastinryhmien vihreät ajat.


Smart Intersection on adaptiivinen liikenteenohjausratkaisu eristettyyn risteykseen. Sen tehtävänä on mitata yksittäisen risteyksen palvelutasoa ja arvioida optimaalista syklin kestoaikaa ja vihreän ajan jakoa, jotta kokonaisviiveet, pysähdysten määrä, saasteet ja polttoaineen kulutus voidaan minimoida. SWARCO sai idean tällaisen työkalun tarjoamisesta suoraan paikallistasolla, jolloin kapasiteetin arviointialgoritmista tulee osa liikenteenohjaimen ohjelmistoa.

Smart Intersectionin tavoitteena on säilyttää vihreän ajan optimaalinen jako ja lyhentää tai pidentää syklin kestoaikaa vallitsevan liikennetarpeen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että tehoton vihreän ajan käyttö minimoidaan ja että järjestelmä mukautuu liikennetilanteeseen.


Lupa- ja infrastruktuurikustannusten vähentäminen

Näin tehokkaan adaptiivisen liikenteenohjauslogiikan rakentaminen ohjainohjelmistoon on innovatiivinen lähestymistapa. Se mahdollistaa adaptiivisen paikallisen toiminnan ilman keskustasoa. Näin voidaan vähentää lisenssi- ja infrastruktuurikustannuksia, mutta myös
yksinkertaistaa asennus- ja ylläpitomenettelyjä.

Optimize green times in an intersection
Minimize air pollution
Create optimal traffic conditions
User-friendly Web-Interface
Easy set-up and configuration

Tärkeimmät edut

Optimoi vihreiden ajat risteyksessä
Minimoi ilmansaasteet
Luo optimaaliset liikenneolosuhteet
Käyttäjäystävällinen verkkokäyttöliittymä
Täydelliset asetus- ja konfigurointityökalut


Hyödyt kaupungillesi


Käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen ohjelmointi

Edistynyt 3D-risteysasettelulla varustettu ohjelmointityökalu tekee edistyneen
liikenteenvalvontaratkaisun käyttöönotosta helppoa ja ymmärrettävää liikenneinsinööreille.


Luo optimaalisen vihreän ajan jaon

Ja lyhentää tai pidentää syklin kestoaikaa vallitsevan liikennetarpeen mukaan


Asennetaan paikallisesti ohjaimeen

Tämä mahdollistaa adaptiivisen paikallisen toiminnan ilman keskustason
tarvettaHyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria parhaalla mahdollisella tavalla

Nykyaikaiset suunnittelutyökalut luovat mahdollisuuden parantaa olemassa olevaa infrastruktuuriauusien teiden rakentamisen sijaan. Tämä auttaa vähentämään kustannuksia.


Näyttökuvat


Lataa

Lataa