Suostumus

henkilötietojeni käsittelyyn ja tallentamiseen SWARCO AG:n avoimien työpaikkojen täyttämistä varten

 
Minulle on jo kerrottu tietosuojaa koskevissa tiedoissa, mitä henkilötietoja SWARCO AG kerää hakemuksen tai hakijaportaaliin rekisteröitymisen yhteydessä, mihin niitä käytetään, miten niitä käsitellään ja miten voin ottaa yhteyttä SWARCO AG:hen, jos minulla on kysyttävää.
 
Sen lisäksi, että olen tietoinen tietosuojaa koskevista tiedoista, hyväksyn tällä suostumuksellani työnhakijana nimenomaisesti sen, että SWARCO AG voi säilyttää tietojani SWARCO Talent Poolissa 2 vuotta myös hakemukseni päättymisen jälkeen. Talent pool on SWARCOn huippupotentiaalisten työnhakijoiden tietokanta. Suostun myös siihen, että SWARCO-konsernin muiden yhtiöiden henkilöstöhallinnon työntekijät voivat tutustua hakemustietoihini. SWARCO Groupiin kuuluvat SWARCO AG ja kaikki tytäryhtiöt UGB:n (Itävallan kauppalain) 189a Z §:n 8 momentin mukaisesti. Näitä ovat kaikki yritykset, joissa SWARCO AG:llä on UGB 244 §:ssä tarkoitettu suora tai välillinen määräysvalta (esim. koska sillä on enemmistö kyseisen yrityksen äänivallasta tai koska sillä on oikeus käyttää määräysvaltaa kyseisessä yrityksessä). Löydät yleiskatsauksen näistä yrityksistä täältä: http://swarco.dan-development.at/companies. Tämä tarkoittaa, että SWARCO AG voi tarvittaessa tiedottaa minulle tulevista työpaikoista sähköpostitse, sosiaalisen median kanavissa, kuten Twitterissä, Xingissä, LinkedInissä jne. tai puhelimitse.
 
Suostumukseni on vapaaehtoinen ja perustuu tietosuojaan liittyviin tietoihin. Voin peruuttaa suostumukseni milloin tahansa tulevalla vaikutuksella lähettämällä sähköpostia osoitteeseen @email antamatta perusteluja. Tämä tarkoittaa, että käsittely perustuu suostumukseeni ja on sallittua peruutuksen vastaanottamiseen saakka.
 
Jos en anna suostumustani tai peruutan suostumukseni, SWARCO AG ei voi käsitellä tietojani edellä mainittuun tarkoitukseen.