Tehokas ja turvallinen ajaminen

Tekee julkisesta liikenteestä vieläkin
ympäristöystävällisempää ja tehokkaampaa.

Julkisen liikenteen muuttaminen entistä ympäristöystävällisemmäksi on kuljettajien käsissä - vai onko? Oikealla lähestymistavalla ja menetelmällä liikennöitsijät voivat parantaa edelleen kalustonsa tehokkuutta kuljettajien ja SWARCOn tehokkaan ja turvallisen ajoratkaisun avulla.

Ajoneuvokalustoja operoiville yrityksille resurssien optimointi ja palvelun parantaminen liittyy pääasiassa niiden tärkeimmän tuotantoresurssin, KULJETTAJAN, suorituskykyyn. Hallintajärjestelmän toteuttaminen, johon sisältyvät kaikki organisaation osa-alueet johdon alaisuudessa, on avainasemassa kuljettajien suorituskyvyn ja sitoutumisen jatkuvassa parantamisessa. Se mahdollistaa tehokkaamman ja turvallisemman toiminnan ja sitoutumisen ympäristöön ja palvelun laatuun.

Mitä SWARCOlla on tarjottavana

extension

Integroitu
kalustonhallintaan

thumb_up

Reilu kuljettajien
arviointi

done_all

Suunnittele, tee, tarkasta ja toimi
-menettely

security

Parempi
turvallisuus

view_quilt

Työkalut ja menettelyt operatiivisia / HR-toimintoja varten

sentiment_satisfied

Kuljettajasovellus ja pelillistäminen

Hyödynnämme yhdistettyä oppimista
tehokkaaseen ajamiseen

Mitä on Bled?

BLED® (Blended Learning for Efficient Driving) on innovatiivinen menetelmä, jota tukee ADN Mobile Solutionsin kehittämä IoT- ja tietojenkäsittelyratkaisu. Se on kehitetty parantamaan bussikalustojen tehokkuutta ja turvallisuutta keskittyen kuljettajatasolle.

Se perustuu PDCA (Plan-Do-Check-Act) -sykliin ja on suunniteltu erityisesti linja-autokalustoille.

BLED® mahdollistaa ajotehokkuuden kehittymisaeen liittyvät objektiiviset, kontekstiin perustuvat indikaattorit. Se suunnittelee ja integroi koulutuksen ja edistää motivaatio- ja kannustintoimia ja tarjoaa samalla etuja kullekin erityisalueelle ja koko yrityksen sidosryhmille: polttoainesäästöt, hiilijalanjäljen pienentäminen, tappioiden vähentäminen, alhaisemmat vakuutusmaksut ja pienemmät kaluston ylläpitokustannukset. Lisäksi se mahdollistaa energiatehokkuuteen suunnattujen luotettavien hallintajärjestelmien toteutuksen.


Mitä Bled yrittää ratkaista?

Linja-autokaluston tehokkuus riippuu suuresti kuljettajan suorituskyvystä. Erilaisten ajo-olosuhteiden vuoksi kuljettajien vertailu on usein kuin vertaisi omenoita ja appelsiineja - ja tällä on seurauksia. Toisaalta raakatietojen vertailu tarjoaa hyvin vähän todellista tietoa kuljettajan suorituskyvystä. Kuljettajat pitävät vertailua epäreiluna, ja sen vuoksi vastustus kaikkea muutosta kohtaan kasvaa. Bled ratkaisee nämä ongelmat.

Miten Bled toimii?

filter_1

Saumaton toiminta ajoneuvon kalustonhallintalaitteiston kanssa (vaihtoehtoisesti: oma laitteisto lisävarusteena).

filter_2

Ajo-olosuhteita (reitti, liikennekuorma, sää jne.) koskevat tiedot noudetaan.

filter_3

Keskusjärjestelmän normalisoimat tiedot (vertailukelpoiset olosuhteet tunnistetaan).

filter_4

Kuljettajien suorituksia verrataan vain silloin, kun olosuhteet ovat vertailukelpoiset (oikeudenmukainen arviointi).

filter_5

Oikeudenmukaisen arvioinninperusteella toteutetut toimenpiteet:
Reaaliaikaiset tiedot kuljettajien suorituskyvystä, kollektiivisesta ja yksilöllisestä koulutuksesta, kuljettajien motivaation lisäämisestä

Tärkeimmät edut

memory

Pitkälle kehitetty avoin lähdekoodi, modulaarinen teknologia

100-prosenttisesti standardeihin, pilvi- ja metodipalveluihin ja metodologioihin perustuva avoimen lähdekoodin alusta (nimeltään BLED - Blended Learning for Efficient Driving) on mukautettu täydellisesti henkilöliikenneyritysten nykyisiin tarpeisiin.

folder_shared

Ainutlaatuiset HR- ja operatiiviset palvelut

SaaS-analyysipalvelut ja -metodologiat jatkuvaan koulutukseen, liikenteen sääntelyyn (jonojen muodostumisen estäminen), henkilökohtaisiin ajosuosituksiin, pelillistämiseen ja työkalut HR- ja operatiivisia toimintoja varten (kuljettajat ja keskijohto).

storage

Saumaton integrointi olemassa olevaan AVM:ään


Valinnainen ajoneuvoon asennettava yksikkö (OBU). Mahdollisuus integroida olemassa olevaan SWARCO OBU/AVM -järjestelmään kustannusten vähentämiseksi, infrastruktuurin uudelleenkäytön mahdollistamiseksi ja uusien toimintaa ja turvallisuutta/tehokkuutta koskevien lisäarvoindikaattoreiden saamiseksi.

show_chart

Taatut
KPI:t


Polttoainesäästöt / akun pidempi käyttöikä (ajokilometrit): 6-10 %. ROI >200 ensimmäisen vuoden aikana.

Kuljettajien ja matkustajien tyytyväisyys > 8/10.

Onnettomuuksien väheneminen: 15+%.

Täsmällisyys paranee.

public

Luotettavat
referenssit


Ainutlaatuinen palvelu sisältää menestyksekkäitä referenssejä yli 4000 kuljettajasta eri kaupungeissa ja alueilla Euroopassa, Amerikassa ja Afrikassa.

Mitä asiakkaat kertovat

"TUSSAM-kuljettajien aiheuttamien onnettomuuksien määrä on vähentynyt 11 prosenttia vuodessa. Lisäksi olemme saavuttaneet yli 7,5 prosentin säästöt diesel- ja CNG-ajoneuvoissa."

Ángel Blanco
Operatiivinen johtaja

TUSSAM (Sevillan bussioperaattori)
(400 linja-autoa – 1200 kuljettajaa)

"Olemme vähentäneet dieselin kulutusta lähes 9 prosenttia viime vuonna. Tämä tarkoittaa 40 171 diesellitran säästöä. Lisäksi CTEA on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä 99,26 tonnia."

Miguel Ángel Alonso
Kunnossapito-osaston pääjohtaja

ALSA National Express
(CTEA Espanjassa)

"Olemme onnistuneet säästämään perusvuoteen verrattuna jopa 8 prosenttia polttoainetta AGADIRissa käytettävässä kalustossamme ja yli 7 prosenttia Marrakechin kaupunkialueella käytettävässä kalustossa. Lisäksi olemme vähentäneet onnettomuuksia keskimäärin 26 prosenttia vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla molemmilla toimialueilla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna."

Alberto Pérez
Pääjohtaja

ALSA Marokko
(435 linja-autoa – 1400 kuljettajaa)