Esineiden risteys

SWARCO X-Line -teknologialla


SWARCO X-LINE on tulevaisuuteen suuntautunut alustaratkaisu liikennevalojärjestelmien energiatehokkaaseen modernisointiin. Se alentaa käyttökustannuksia uusimman 1 watin LED-tekniikan ansiosta. Sillä vältetään maanrakennustyöt, rakennustyömaat, liikenneruuhkat ja niiden aiheuttamat lisääntyneet ilmansaasteet, ja se on helposti yhdistettävissä olemassa olevaan valomerkinantojärjestelmään - valmistajasta riippumatta.

Tulevaisuuden toiminnot, kuten viestintä yhteistyössä toimivien ajoneuvojen kanssa, voidaan myös helposti integroida SWARCO X-LINE -järjestelmään.

Tärkeimmät edut

check

Parempi suorituskyky, alhaisempi energiankulutus

check

Säästää
arvokasta tilaa

check

Helppo integroida
olemassa oleviin järjestelmiin

check

Modernisointi
ilman ruuhkia

check

Joustavaa
työmaaturvallisuutta

check

Erikoissovellukset
vakiona

X-Line-sarjaliitäntä


SWARCO X-LINE sarjaliitännällä on kustannustehokas modernisointiratkaisu risteysten ohjausjärjestelmiin.

Erityisominaisuudet

Vakioliitäntä perinteisellä tähtimuotoisella kaapeloinnilla.
SWARCO X-LINE:n ansiosta osittaiset solmut voivat olla jopa 1 km:n päässä

Käytettävän CAN-väylätekniikan ansiosta SWARCO X-LINE:lla toteutetut uudet asennukset vaativat vähemmän maanrakennustöitä. Jo asennettuja järjestelmiä voidaan laajentaa kustannustehokkaasti olemassa olevia kaapeleita käyttämällä.

UUTISARTIKKELI

ESINEIDEN RISTEYS