TERM

Emissionsprognoser til trafikstyring

TERM Emissionsprognoser til trafikstyring

TERM - EMISSIONSPROGNOSE

TERM tilbyder analysefunktioner til vurdering af emissionsbetingelser på bestemte trafiksteder. Disse analysefunktioner forudsiger kvaliteten af trafikstyringsforanstaltningerne med hensyn til deres emissionsreducerende virkning i op til 36 timer i forvejen. På strategisk niveau udnyttes prognosefunktionen bedst, når trafikken distribueres på en miljømæssigt orienteret måde. Planlagt reduktion af trafikmængden i kritiske områder forsinker akkumulering af luftforurenende stoffer under dårligt vejr.


DATAGRUNDLAG
TERM benytter meteorologiske og trafikparametre samt den målte koncentration af luftforurenende stoffer i prognoseområdet til beregningen af emissionsprognoser. Dette opnås ved at installere en kompakt emissionsmålerstation med O3-, NO-, NO2-, PM10-sensorer samt vejrsensorer i hvert prognoseområde. På baggrund af disse fakta produceres en målrettet og præcis prognose for specifikke vejrparametre i prognoseområdet i samarbejde med vores partner Meteomedia AG. De nødvendige trafikprognoser kan opnås fra eksisterende anordninger til styring af vejkryds og/eller VMZ, eller fra historiske hydrografier.


INDLÆRINGSFUNKTION OG SIMULATION
Efter en indlæringsfase med alle data er systemet i stand til at levere emissionsprognoser for NO2 og PM10, tilbyde strategiske navigationsanbefalinger og udføre simuleringer, der kan konfigureres individuelt. Trafikforanstaltninger vedrørende emissionsbetingelserne under visse vejrforhold kan beregnes ved at vælge tilfældige trafiktæthedshydrografier på alle hotspots. Efter aktivering af en trafikforanstaltning analyseres indvirkingen for at vurdere resultatet.
LOKALE OG STRATEGISKE STYRINGSPROCEDURER
I kombination med SWARCOs styringsprocedurer er effekten af emissionsprognosesystemet optimal. Ved brug af OCIT-interfacet kan det udnyttes uafhængigt af producenten på taktiske og strategiske niveauer. Strategiske anbefalinger vedrørende trafikfordeling overføres direkte til strategidatacomputeren. Under foranstaltningernes aktiveringsfase indsamler TERM oplysninger vedrørende mulighed for styring af den relevante emissionspåvirkning.


HARDWARE

  • PC til TERM-serversoftware (TERM-client browserapplikation)
  • Højpræcis kompakt emissionsmålerstation med NO-, NO2- og PM10-sensorer (valgfri O3)
  • Robust vejrstation med opvarmet pluviometer
  • Kommunikationskomponenter i emissionsmålestationer, vejrstationer og styringsenheder

Downloads

Downloads