Lancering SmartZone Buffer als nieuwe toepassing vanuit het DMI-ecosysteem

Gemeente Helmond, SWARCO, MAPtm, V-Tron, Coding the Curbs en Future Mobility Park ondertekenen vandaag tijdens Intertraffic 2024 de samenwerking vanuit het DMI-ecosysteem, waarmee we het SmartZone Buffer project de komende jaren in de praktijk brengen in vele gemeenten in Nederland.

De stad van de toekomst kan niet langer toestaan dat verkeersveiligheid, leefbaarheid en klimaat in het geding zijn. De ruimte in steden is beperkt. Leefbaarheid en verkeersveiligheid komen steeds meer onder druk te staan. Slim sturen zal in deze stad al aan de ‘poort’ moeten plaatsvinden. Het verkeer moet bijvoorbeeld weg worden geleid van scholen en plekken waar al veel uitstoot is. 

De SmartZone Buffer is een verzamelnaam van diensten voor de zogenoemde ‘Data15’, de vijftien belangrijkste punten van informatie voor beschikbaarheidsgarantie en verkeersinformatie voor een slimme, veilige en leefbare stad. Met de SmartZone Buffer willen we statische en dynamische zones realiseren. Het team van SWARCO werkt samen om te zorgen dat het urban mobility management platform, SWARCO MyCity toegang heeft tot verschillende verkeersregelautomaten in de gemeente Helmond, om de accurate verkeerssituatie in kaart te kunnen brengen. Een proefopstelling van SWARCO AirDec meet daarnaast ook klimaatgegevens en geluid-, en lichtintensiteit om kruispunten slimmer te maken.

Partner V-Tron werkt aan een ISA-toepassing (Intelligent Speed Assistance Systeem). Auto’s die ISA-enabled zijn kunnen verkeersborden langs de weg lezen. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld controleren of nieuwgeplaatste verkeersborden, zoals de bepaling van een maximale snelheid, matchen met het gegeven advies in een zone. Met deze informatie optimaliseren we het Smart Zone Buffer systeem.

MAPtm implementeert het Verkeersmanagement Servicedesk voor het digitaliseren en vertalen van stedelijk mobiliteitsbeleid naar operationele datagedreven verkeersmanagementdiensten.

SWARCO werkt al samen met partner TomTom om een integratie te realiseren van het TomTom-systeem met de ingebouwde autonavigatie, zodat de gemeente weggebruikers kan adviseren over de beste route. In de kaart van gemeente Helmond tonen we in de toekomst naast de beste reistijden bijvoorbeeld ook de realtime luchtkwaliteit. TU/e en HAN zullen onderzoek doen naar gebruikservaringen en effectmetingen.

De gemeente Helmond kan hiermee een milieuzone realiseren of met een zogenoemde dynamische zone op één dag de functie van parkeergelegenheid, laad-, en losplek en terras toewijzen. Logistieke partijen kunnen in de toekomst met behulp van de SmartZone Buffer App, een ontwikkeling van partner Coding the Curbs, een tijdreservering maken voor laden en lossen op een specifieke locatie.

Zo creëren we met alle betrokken partijen een oplossing die is gericht op intelligente connectiviteit. De SmartZone Buffer is een van de nieuwe toepassingen die wordt gerealiseerd vanuit het DMI-ecosysteem: een publiek-privaat samenwerkingsverband gericht op slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitssysteem, mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Groeifonds.