Hier is hoe ITS de impact op het klimaat kan verminderen

De klimaatcrisis is acuut en we moeten de uitstoot van koolstofdioxide met 90 procent verminderen om de klimaatdoelstelling van 1,5°C te halen die in de overeenkomst van Parijs is vastgesteld. De vervoersector is verantwoordelijk voor 14 procent van de uitstoot en intelligente vervoerssystemen (ITS) vormen een belangrijk puzzelstukje om een snelle en reële verandering teweeg te brengen.

In 2015 hebben de 193 lidstaten van de VN de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling aangenomen. De mondiale doelstellingen zijn de meest ambitieuze agenda die de landen hebben aangenomen voor een duurzame toekomst voor iedereen en een belangrijk uitgangspunt voor de bestrijding van de acute klimaatcrisis. Intelligente vervoerssystemen (ITS) zijn een manier voor de vervoerssector om een bijdrage te leveren. 
De vervoerssector zelf is verantwoordelijk voor bijna 30 procent van de kooldioxide-emissies in de Europese Unie. Dat de vervoerssector een groot deel van het probleem is, sluit niet uit dat hij ook een deel van de oplossing kan zijn. Laura Coconea, hoofd innovatie bij SWARCO, is ervan overtuigd dat de vervoerssector een kans heeft om de impact op het klimaat te verminderen.
"Efficiënt verkeer is goed voor het milieu. Het is vrij eenvoudig — als de reistijd korter wordt en het verkeer vlotter verloopt, zal er minder brandstof worden verbruikt en minder koolstofdioxide worden uitgestoten."

Laura Coconea 
SWARCO Hoofd Innovatie

Wat is ITS en C-ITS? 
ITS, Intelligent Transport Systems, zijn toepassingen die gebruik maken van informatie- of communicatiesystemen om een dynamische functie in een verkeers- of vervoersysteem te creëren. 
De volgende stap in ITS wordt C-ITS genoemd, Cooperative/Communication Transport System. Het gaat erom voertuigen met elkaar en met de rest van de infrastructuur te laten communiceren, zodat informatie kan worden uitgewisseld en kan worden gebruikt om het verkeer te coördineren.
De integratie van diverse ITS-subsystemen met geconnecteerde en autonome voertuigen kan de mobiliteit aanzienlijk verbeteren, verkeersopstoppingen verminderen en levens redden door het aantal verkeersongevallen terug te dringen, terwijl ook de uitstoot van koolstofdioxide wordt verminderd. Deze technologie maakt het mogelijk dat ITS en C-ITS bijdragen tot een veiliger, schoner en efficiënter vervoerssysteem.

Hoe kan ITS de impact op het klimaat helpen verminderen?
Het brandstofverbruik is sterk afhankelijk van het aantal keren dat voertuigen stoppen en optrekken. Op basis hiervan kunnen efficiënte en goed functionerende verkeerssignalen het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met 10-20 procent doen dalen. Bovendien levert signaalverbetering een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid op, wat sociaaleconomisch waardevol is.
"In de context van vervoer en klimaat zal ITS een grote rol spelen. Er is een wereldwijde verschuiving naar koolstofarme oplossingen in het vervoer, ook bij de spoorwegen, de scheepvaart en het openbaar vervoer."
De meer voor de hand liggende reden waarom ITS de impact op het klimaat helpt verminderen, is dat men met bus- of fietsprioriteit het openbaar vervoer of de fiets kunt verkiezen boven de auto. Een aantrekkelijker systeem van openbaar vervoer kan ertoe leiden dat meer mensen de bus nemen en de auto thuis laten. Voorrang geven aan de bus kan dit doen door een betrouwbaardere dienstregeling, minder onnodige haltes en in het algemeen vlottere ritten. Er zijn verschillende studies verricht naar het verlenen van voorrang voor de bus in steden in de Noordse landen. In Helsinki bijvoorbeeld is de vertraging voor bussen met maar liefst 40% verminderd. Door steden toe te staan fietsen voorrang te geven in het verkeer, zal fietsen aantrekkelijker worden, omdat het fietsen veiliger, vlotter en minder chaotisch zal verlopen.  

Slimme prioriteit en strategisch beslissen wie groen licht of zelfs een groene golf krijgt, is ook een manier om de bestaande infrastructuur optimaal te benutten. Dit is belangrijk aangezien elk gestopt voertuig 0,05 kg extra brandstof verbruikt en 0,15 kg extra CO2 uitstoot.

4

Toekomstige manieren van verandering
ITS is een enorm gebied met veel innovatieve technologieën die waardevol kunnen zijn voor het bereiken van de mondiale doelstellingen. Zo zijn er multifunctionele verkeerssignalen die gebruik maken van luchtoplossingstechnologie om de luchtkwaliteit te meten en vervolgens het verkeer te regelen met dit als factor. 
"Er zijn veel nieuwe ideeën en technologieën die de manier waarop de vervoerssector werkt, zullen veranderen. Ik ben ervan overtuigd dat wij, als aanbieders van oplossingen, een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van de vermindering van koolstofdioxide-emissies," aldus Laura Coconea.

Voorbeelden van ITS-gebieden

SWARCO en ITS

SWARCO is één van Europa's toonaangevende en snelst groeiende leveranciers van ITS-oplossingen. Het bedrijf heeft een lange geschiedenis in de ontwikkeling van geavanceerde verkeersbeheersystemen en werkt voortdurend aan alle onderwerpen die verband houden met reisbeheer, van elektrische mobiliteit tot efficiëntie in het verkeer in het algemeen. Het bedrijf werkt zowel aan de vraag hoe de traditionele infrastructuur op de meest milieuvriendelijke manier kan worden geëxploiteerd, als aan de vraag hoe kan worden geïnvesteerd in nieuwe vormen van mobiliteit waarbij geen gas wordt uitgestoten. 

SWARCO biedt een verscheidenheid aan oplossingen voor verkeersbeheer, waaronder prioriteitssystemen in verkeerssignalering, met een volledige reeks functies: van eenvoudige positionering tot geavanceerde systemen en operationele monitoring. Daarbovenop biedt SWARCO ook projectie, installatie en bediening gedurende de gehele levensduur van het systeem.

Verkeerstekens en slimme voorrang

Een belangrijk gebied in ITS is dat van de verkeerssignalisatie en de manier waarop die wordt geoptimaliseerd. Met de technologie die Smart Priority heet, kunt u voorrang geven aan verschillende delen van het verkeer, zoals bussen, fietsers en voertuigen van hulpdiensten. Smart Priority berekent hoe lang het duurt tussen kruisingen en verkeerslichten en past vervolgens de seinwisseling aan om het verkeer zo gestroomlijnd, veilig en efficiënt mogelijk te maken. Het kan ook de stilstandtijd tot een minimum beperken en iets creëren dat "groene golven" wordt genoemd, waarbij veel verkeerslichten direct na elkaar op groen springen. Zo kunt u kiezen wat voorrang krijgt en het bijvoorbeeld voor hulpdiensten gemakkelijker maken om sneller en veiliger door het verkeer te komen.  

Strategisch verkeersbeheer 

Volledig geïntegreerde platforms voor de monitoring van milieugegevens en verkeersbeheer kunnen een grote impact hebben. Dit omvat het geven van verontreinigingswaarschuwingen, het uitstippelen van milieubewuste routes voor fietsers en voetgangers en strategisch verkeersbeheer door middel van automatische en semi-automatische verkeersbeheersmaatregelen die worden geactiveerd door de luchtkwaliteitsniveaus. De strategieën worden geactiveerd en uitgevoerd via alle beschikbare kanalen, van sociale netwerken tot variabele meldingsborden en verkeerslichtplannen. 

Oplossingen voor parkeergeleiding

Uit studies blijkt dat 30% van het verkeer in stedelijke gebieden bestaat uit voertuigen die een parkeerplaats zoeken. Met parkeergeleidingsoplossingen kunnen bestuurders sneller naar een parkeerplaats worden geleid, wat de verkeerscapaciteit op de weg ten goede komt. Het maakt het ook gemakkelijker om de bestaande parkeerplaatsen op een efficiëntere manier op te vullen. Zodra een bestuurder op de parkeerplaats aankomt, is er iets dat parkeerbegeleiding heet om hem te helpen een vrije parkeerplaats te vinden.

1