Gemeente Veenendaal wint ImFlow simulatiestudie

In 2021 hield SWARCO Mobility Nederland (voorheen Dynniq Mobility) een unieke winactie: win een gratis ImFlow simulatiestudie. Wegbeheerders mochten een netwerk van maximaal vijf verkeersregelinstallaties (VRI’s) met een verkeerskundige uitdaging voorleggen waarvan zij, op basis van een simulatiestudie, konden zien op welke manier verkeersregelapplicatie ImFlow meerwaarde kan bieden. Gemeente Veenendaal heeft de winactie gewonnen! De simulatiestudie leverde waardevolle inzichten op over de toegevoegde waarde van een netwerkregeling.

ImFlow by SWARCO

Het netwerk dat gemeente Veenendaal heeft opgegeven bestaat uit één VRI waarmee twee kruispunten worden geregeld en drie kruispunten met elk een eigen VRI. Rondweg-west is één van de twee verbindingswegen van Veenendaal met de A12. Per etmaal rijden circa 30.000 motorvoertuigen tussen de Grote Beer en de A12. 

Piet Weiland van SWARCO Mobility Nederland vat de motivatie om Veenendaal uit te roepen tot winnaar als volgt samen: “Het netwerk van Veenendaal heeft meerdere verkeerskundige uitdagingen. Ondanks de grote afstand tussen de kruispunten, kunnen we de pelotons weggebruikers bij elkaar houden. Bovendien kan het verkeer niet ongeregeld tussen de kruispunten verdwijnen. Het is interessant om te onderzoeken op welke wijze ImFlow dit kan oplossen.”

Meerdere verkeerskundige uitdagingen

Het netwerk kent meerdere doorstromingsproblemen. Allereerst is sprake van toenemende verkeersstromen. De kruispunten worden mede hierdoor onevenredig zwaar belast. In de avondspits is het tussen de Grote Beer van noord naar zuid drukker dan in de ochtendspits richting de A12. Het kruispunt Rondweg-west/Grote Beer ligt op nog geen 300 meter van de zuidelijke afrit van de A12, waardoor de kans op terugslag op de A12 aanwezig is. In de ochtendspits is de kans op terugslag kleiner.

“Met de simulatiestudie willen we testen of een ander soort regeling dan een voertuigafhankelijke lokale regeling een positief effect heeft op de doorstroming en, ondanks de zware belasting, zorgt voor meer afwikkelingskwaliteit in het netwerk. Zonder de wegcapaciteit te verhogen.” - Ronald Hartman, Senior adviseur Verkeer en Vervoer bij gemeente Veenendaal.


ImFlow simulatiestudie

ImFlow is onze volwaardige en gecertificeerde ITS applicatie,” vertelt Anthonie Renes, de Traffic Engineer van SWARCO die de studie heeft uitgevoerd. “Het generieke verkeersmodel projecteert het gemeten en voorspelde verkeer in de tijd. Hiermee wordt, op basis van het te realiseren beleid, elke seconde de optimale regeling voor het netwerk berekend. Dit levert een uiterst flexibele regeling met de best mogelijke prestaties op. Het model is schaalbaar van solitaire kruispunten en corridors tot grote netwerken.” 

Hierdoor is het mogelijk om ImFlow in elke gewenste situatie toe te passen en uit te breiden en wordt slimmer gebruik gemaakt van de beschikbare wegcapaciteit en wordt deze optimaal benut. “Het model is rijk aan verkeerskundige functies en voorkomt de noodzaak tot maatwerk. Dit maakt ImFlow toekomstbestendig. Bovendien zijn innovaties snel en eenvoudig toepasbaar,” aldus Anthonie Renes.

Om te testen met welke instellingen ImFlow binnen het gedefinieerde gemeentelijke verkeersbeleid het positiefste effect heeft op de doorstroming, hebben we een simulatie opzet. We hebben de impact van verschillende configuraties en beleidskeuzes op de verkeersveiligheid, doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid in kaart gebracht. Gemeente Veenendaal heeft zo inzicht gekregen in de effecten van een regeling, zodat beleidskeuzes helder zijn onderbouwd. 

“SWARCO Mobility Nederland heeft haar best gedaan om, ondanks de soms weinig beschikbare data, een betrouwbaar beeld van de doorstroming met de huidige regeling en een netwerkregeling weer te geven.” - aldus Ronald Hartman.


Hypothese bevestigd

De studie heeft voor gemeente Veenendaal bevestigd dat een netwerkregeling een positieve impact heeft op de doorstroming en het verlichten van zwaartepunten in het netwerk. Toch is op een aantal punten in het netwerk extra asfalt nodig om het verkeer soepeler te laten doorstromen.

“Ik heb er vertrouwen in dat een netwerkregeling een deel van de oplossing is. Een volledige verlichting is met een netwerkregeling niet mogelijk, omdat er toch echt extra infrastructuur bij moet komen. Ik ben dan ook blij dat we de simulatiestudie hebben gewonnen en de resultaten hebben. Zo’n simulatiestudie gaan we in de toekomst zeker vaker doen!” - Ronald Hartman, Senior adviseur Verkeer en Vervoer bij gemeente Veenendaal

De komende jaren vervangt gemeente Veenendaal VRI’s die het einde van de technische levensduur hebben bereikt. De VRI’s op de Rondweg staan hoog op de vervangingsplanning. Daarnaast wordt in de nabije toekomst onderhoud aan de Rondweg-west uitgevoerd. Dankzij de simulatiestudie is een netwerkregeling één van de eisen in dit aanbestedingstraject. 

Wil je meer weten over ImFlow of heb je interesse in een ImFlow simulatiestudie? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je op weg!