Eerste sluiscomplex langs de Maas voorzien van slimme ledverlichting

Sinds 2019 voert SWARCO Nederland, voorheen Dynniq Mobility, samen met Mourik Infra, in de Combinatie Mourik Dynniq CMD, het vaste en variabele onderhoud uit op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en industriële automatisering voor bijna alle objecten in de Maas en de Maaskanalen. Onlangs heeft SWARCO een succesvolle pilot met slimme ledverlichting uitgevoerd op sluizencomplex Born. Slimme ledverlichting levert een extra energiebesparing van zo’n 13 tot 20% op. De komende twee jaar worden alle sluiscomplexen voorzien van slimme ledverlichting.


Om het areaal verder te verduurzamen, energie te besparen en de CO2-uitstoot te verlagen, is een pilot gestart met slimme ledverlichting. Ledverlichting heeft een langere levensduur dan conventionele verlichting, gaat zo’n 20 tot 25 jaar mee en is minder storingsgevoelig. Met slimme ledverlichting wordt extra energie bespaard, doordat de lichtintensiteit op afstand kan worden uitgelezen en gedimd. Op dit moment is de verlichting per locatie afgesteld, maar in de toekomst kan op elk moment voor de juiste hoeveelheid verlichting worden gezorgd. Bijvoorbeeld door de lichtintensiteit aan te passen als ‘s nachts geen of weinig scheepvaart het sluizencomplex passeert. 

Groot sluizencomplex met diepe kolk

In overleg met Rijkswaterstaat is sluizencomplex Born als pilotlocatie gekozen, omdat het complex een diepe kolk van bijna 11 meter heeft. Op deze manier werd eveneens de verlichting bij sluizen met een lage en hoge kolk getest. In totaal moesten 185 armaturen worden vervangen. 

Sluis Born is een sluizencomplex in het Julianakanaal in de provincie Limburg met drie sluizen. De oude sluis met karakteristieke heftorens is geklasseerd als rijksmonument. De andere twee sluizen hebben het op een na grootste verval, het absolute hoogteverschil vlak voor en na de sluis, van alle sluizen in Nederland.

Werken in en langs het water

In een aantal weken hebben we alle 185 armaturen vervangen. Tijdens de vervangingswerkzaamheden heeft onderaannemer Signify het verlichtingsplan opgesteld en materialen geleverd. Gezamenlijk is de eerste slimme ledverlichting inbedrijfgesteld, waarna de rest van de werkzaamheden door SWARCO Nederland zijn uitgevoerd. Het asset management team werd ondersteund door collega’s van het regiobedrijf. Om de veiligheid te waarborgen en gezichtsbedrog te voorkomen, moest de lichtintensiteit van het volledige object worden afgestemd tot een gelijk beeld.

Daarnaast werden extra veiligheidsmaatregelen genomen voor het vervangen van armaturen aan het water. Per locatie zijn in een extra plan van aanpak de veiligheidsmaatregelen bepaald. In sommige gevallen was een auto met hoogwerker voldoende om op een veilige manier de armaturen te vervangen. De armaturen in de kolken zijn met een hoogwerker op een schip vervangen.Duurzamer en eenduidiger areaal

De komende twee jaar worden de overige 14 sluiscomplexen langs de Maas voorzien van slimme ledverlichting. Naar verwachting levert dit Rijkswaterstaat minimaal een energiebesparing van 191.000 kWh per jaar op. De keuze voor slimme ledverlichting levert - bovenop de besparing door het gebruik van ledverlichting - een extra energiebesparing van zo’n 13 tot 20% op.

Daarnaast kan het beheer en onderhoud efficiënter worden uitgevoerd. Ledverlichting is minder storingsgevoelig. Storingen worden sneller opgelost, doordat deze automatisch worden herkend en doorgegeven. Bovendien bevat het areaal, nadat alle armaturen zijn vervangen, slechts drie verschillende soorten armaturen. Naast een eenduidiger beeld zorgt dit voor eenvoudiger voorraadbeheer.

Lees hier meer over slimme verlichting van SWARCO.