Een grootschalig verleddingsproject met een zeer divers areaal

Ledverlichting bespaart energie, stoot minder CO2 uit en zorgt voor minder lichtvervuiling terwijl de straat veilig en goed verlicht is voor weggebruikers. Bovendien draagt het bij aan de verkeersveiligheid, sfeer en leefbaarheid van een stad. Daarom wil gemeente Amsterdam dat eind 2022 vrijwel alle openbare verlichting is vervangen door ledverlichting. Een groot project: in de gemeente zijn zo’n 150.000 lichtpunten. SWARCO Mobility Nederland is hoofdaannemer in Amsterdam-West en het stadscentrum en neemt het grootste deel van deze vervangings- en onderhoudswerkzaamheden op zich.

De verledding van Amsterdam is het grootste verleddingsproject in Nederland. In een relatief kort tijdsbestek, van ongeveer 1,5 jaar, worden ruim 50.000 lampen, binnenwerken of gehele armaturen, verled door SWARCO Mobility. Naast deze verledding is SWARCO Mobility verantwoordelijk voor het vervangen van de verlichting in Amsterdam-West en het stadscentrum, het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden en het coördineren van deze vervangings- en onderhoudswerkzaamheden. We voeren het grootste deel van de werkzaamheden zelf uit en worden bij sommige werkzaamheden ondersteunt door onderaannemers.

Een divers areaal

Zo’n grootschalig project kent de nodige uitdagingen. Met als grootste uitdaging het diverse areaal: van grachtenlantaarns, grachtmasten met bijzondere kroonarmaturen, verlichting van aan- en afvoerwegen van snelwegen, lantaarns in smalle straten met eenrichtingsverkeer tot lichtmasten midden op de trambaan of de Dam. Vanwege deze unieke en diverse situaties is maatwerk per gebied nodig. SWARCO Mobility is al ruim 40 jaar werkzaam in Amsterdam en kent de stad en het areaal als geen ander. Dat stelt ons in staat om in nauw overleg met de gebiedsregisseurs van de gemeente per gebied een veilige en snelle aanpak te ontwikkelen, waarbij veiligheid en deskundigheid voorop staan. Daarnaast houden we periodiek overleg met de gemeente om de voortgang te bespreken en waar nodig bij te sturen.

Overlast minimaliseren

Het minimaliseren van de overlast voor omwonenden en bezoekers van de stad is eveneens een belangrijk aandachtspunt binnen dit project. In overleg met de gebiedsregisseurs hebben we hiervoor passende oplossingen bedacht. Zo worden de werkzaamheden in sommige gebieden ‘s avonds of ‘s nachts uitgevoerd of wordt het verkeer omgeleid om opstoppingen midden in de stad te voorkomen. Ook gebruiken we hybride hoogwerkers om de CO2-uitstoot en het geluidsoverlast te minimaliseren. 

Energie- en kostenbesparing

Als eind 2022 de openbare verlichting is verled, levert dit naar verwachting een besparing van zo’n 9% op het totale energieverbruik van de gemeente op. Daarnaast heeft ledverlichting een langere levensduur dan traditionele lampen, waardoor het aantal storingen, en hiermee ook de kosten voor de gemeente, flink zal afnemen. Dit duurzame en opgeknapte areaal zorgt voor een nog duurzamere, veiligere en sfeervollere stad. 

Lees in dit artikel hoe dit grootschalige project is verlopen: Grootschalige verledding Amsterdam: obstakels, omgevingsmanagement en sfeerverlichting | SWARCO.