Aannemerscombinatie sKILs voert groot onderhoud Kiltunnel uit

De Kiltunnel is een 450 meter lange tunnel en vormt de verbinding tussen het Eiland van Dordrecht en het eiland Hoeksche Waard. De aannemerscombinatie sKILs, bestaande uit Mourik Infra en Dynniq, voert in opdracht van Wegschap Tunnel Dordtse Kil groot onderhoud aan de tunnel uit. Directe aanleiding is dat een aantal technische installaties aan het einde van hun levensduur zijn. Daarnaast is dit een kans om de doorstroming te verbeteren en de tunnel duurzamer te maken. De renovatiewerkzaamheden zijn in 2022 afgerond.

Uitgangspunten voor de renovatiewerkzaamheden zijn “klaar zijn voor de toekomst”, veiligheid, bereikbaarheid en gebruikscomfort. De renovatiewerkzaamheden zijn mede gericht op duurzaamheid: het beperken van de onderhouds- en beheerkosten, het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Dit betekent dat de tunnelinstallaties worden vernieuwd en herstelwerkzaamheden aan de betonconstructie worden uitgevoerd. Daarnaast komt er een nieuw tolplein, kantoor, wegdek en compleet nieuwe tolstraat met zonnepanelen. Ook worden de werkomstandigheden voor de medewerkers van de Kiltunnel veiliger.

Mourik verzorgt de bouwkundige en civiele werkzaamheden en het nieuwe wegdek. Dynniq levert een eigen camera management systeem en vervangt de volledige tunnelinstallaties inclusief besturing en integratie met het tolsysteem. Tijdens de ombouw van de tunnel en 2 jaar na de realisatie zijn wij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle tunneltechnische installaties.

Fase één afgerond

De bouwteamfase van het project is inmiddels afgerond. Middels een zogeheten bouwteam aanpak hebben we samen met Wegschap Tunnel Dordtse Kil de engineering en aanpak voor het groot onderhoud vormgegeven. Het ontwerp is afgerond en de functionele omschrijving uitgewerkt. Er is voor de samenwerkingsvorm ‘bouwteam’ gekozen om de kennis en ervaring van Wegschap Tunnel Dordtse Kil en de uitvoeringskennis van sKILs optimaal te combineren. Ook in de komende fasen van het project hanteren we deze samenwerkingsgedachte.

Softwareontwikkeling

De tunnel wordt voorzien van nieuwe bedieningssoftware. De tunnel bedienaar kan alle installaties, van verkeersinstallaties tot waterpompen, vanuit hetzelfde vernieuwde bedieningssysteem bedienen. De softwareontwikkeling is opgesplitst in meerdere fasen. We ontwerpen en bouwen de software per deelinstallatie door middel van de Agile-methode Scrum. Binnen enkele weken bouwen we de software voor een van de deelinstallaties en elke vier weken houden we voor de opdrachtgever een demo van de ontwikkelde software. De opdrachtgever kan tijdens deze demo feedback geven en vragen stellen. De nieuwe input en inzichten die hieruit komen, gebruiken we om de software en bijbehorende functionaliteiten te optimaliseren.

In 2022 is de tunnel slechts een korte periode (gedeeltelijk) gesloten voor de renovatie- en vervangingswerkzaamheden. Daarom testen we, als de realisatiefase is afgerond, de software en hardware uitgebreid in een default opstelling middels fabrieks- en integratietesten. In een testomgeving sluiten we de software op de deelinstallaties aan en testen we onder andere de samenwerking tussen de systemen. Mocht zich een probleem voordoen, dan kunnen we dit nog voor de installatie in de tunnel oplossen.

Renovatie werkzaamheden in de tunnel

In 2022 worden de tunnelbuizen binnen korte doorlooptijd volledig gerenoveerd. De tunnel wordt gestript, waarna alle installaties in de tunnel en technische ruimtes worden vervangen en in bedrijf gesteld. De werkzaamheden worden per tunnelbuis uitgevoerd, zodat de tunnel open blijft. Een spannend moment, omdat alle teams en deelprojecten naar dit moment toewerken en samenkomen tijdens de renovatiewerkzaamheden. Een open samenwerking en strakke planning zijn cruciaal, evenals het direct inspelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Eén integraal team

Aannemerscombinatie sKILs hecht veel waarde aan een duurzaam partnership met de opdrachtgever, onderaannemers en andere betrokken partijen. We streven naar één integraal, multidisciplinair team. Om dit te bereiken houden we, naast de vierwekelijkse demo’s, periodiek verschillende interdisciplinaire overleggen en werken we met een Sharepoint omgeving waarop alle relevante informatie en data met elkaar gedeeld wordt. Middels deze overlegvormen valideren we continu de gemaakte aannames, keuzes en werkwijzen. Dit stelt ons in staat om als één team snel te schakelen bij nieuwe informatie en inzichten.

​​​​​​​

Klaar voor de toekomst

In 2022 is de Kiltunnel veranderd in een toekomstbestendige tunnel die aan alle nieuwe veiligheidsvoorschriften, eisen en wet- en regelgeving voldoet. De technische installaties zijn geüpdate en voorzien van de nieuwste veiligheidsvoorzieningen en technische mogelijkheden. De levensduur van de tunnel en bijbehorende installaties en constructies zijn aanzienlijk verlengd en de tunnel en het tolplein zijn duurzamer ingericht.