Infra Projecten

Slimme aanpak zorgt voor duurzame oplossingen

We zijn actief in verschillende specialismen:

  • Control systems (aansturing van bruggen, sluizen, tunnels, verkeerscentrales en vliegvelden),
  • Openbare verlichting
  • Smart mobility oplossingen
  • Verkeerssystemen

Binnen een project houden we ons bezig met consultancy ontwerp, engineering, projectmanagement, installatie, inbedrijfstelling, onderhoud en asset management. We beschikken over de kennis, ervaring en capaciteit om multidisciplinaire projecten op te pakken en de onderdelen waarin wij actief zijn elkaar te laten versterken.

We kunnen onze klanten in de hele keten, van ontwerp naar realisatie en van realisatie naar beheer en onderhoud, bedienen en brengen al in een vroeg stadium onze disciplines samen. Door de expertise en ervaring van alle disciplines te combineren, komen we tot een realiseerbaar ontwerp. Dit betekent dat we vanaf de tenderfase in multidisciplinaire teams werken en we projectleiders en werkvoorbereiders in de ontwerpfase laten aansluiten voor een goede overgang naar de realisatiefase. In reviewronden beoordeelt het uitvoeringsteam het ontwerp op belangrijke uitvoeringsaspecten.

Daarnaast worden we regelmatig als onderaannemer ingehuurd om mobiliteitsoplossingen voor grootschalige projecten te realiseren. We gaan ondanks onze formele rol een partnership aan met alle betrokken partijen. We combineren kennis, werken nauw samen en gaan zo voor een optimaal resultaat op het gebied van innovatie, duurzaamheid, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroom.

build

Renovaties

Naast de realisatie van nieuwe objecten houden wij ons bezig met renovaties en transities van bestaande naar nieuwe systemen. Bij renovatieprojecten is het in stand houden van de objecten tot aan de renovatiewerkzaamheden noodzakelijk. Daarom stellen we een objectspecifiek onderhoudsregime op en voeren we preventief onderhoud op maat uit. Ook tijdens de renovatiewerkzaamheden hanteren we een aangepaste onderhoudsstrategie voor de (deel)installaties en objecten die beschikbaar moeten blijven. Daarnaast bouwen we een testomgeving om nieuwe installaties voor vervanging te testen en voeren we renovatiewerkzaamheden zoveel mogelijk ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend uit voor een minimale hinder voor gebruikers en omwonenden.

Beheer en onderhoud

Na realisatie nemen we het onderhoud van de door ons opgeleverde systemen voor onze rekening. Dit wordt aangestuurd door ons asset management team . Ons asset management team realiseert door middel van uitgebreide risico- en datagedreven analyses een optimale beschikbaarheid van het areaal. Om het beheer en onderhoud zo efficiënt mogelijk in te richten, wordt het asset management team al in de ontwerpfase bij het project betrokken.

settings

Onze aanpak in een notendop

  • Jarenlange ervaring met UAV GC contracten
  • Verschillende specialismen: control systems, openbare verlichting, smart mobility oplossingen en verkeerssystemen
  • We voeren consultancy ontwerp, engineering, projectmanagement, installatie, inbedrijfstelling, onderhoud en asset management uit
  • Objectspecifiek onderhoudsregime bij renovatieprojecten
  • Ook in de rol van onderaannemer gaan we een partnership aan met alle betrokken partijen