Peek Traffic ImFlow

Verkeersregelapplicatie

Peek Traffic ImFlow Verkeersregelapplicatie

Efficiëntie en veiligheid voor alle weggebruikers

Toenemende verstedelijking leidt tot drukte op de wegen. Dat brengt uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en uitstoot met zich mee. Wegbeheerders zien zich geconfronteerd met het maken van keuzen om te balanceren tussen verschillende uitgangspunten. Tegelijkertijd neemt de complexiteit toe doordat weggebruikers meer en meer connected zijn en soepele, veilige doorstroming verwachten.

ImFlow bewijst al meer dan tien jaar een robuuste en betrouwbare oplossing te zijn. ImFlow is operationeel in meer dan veertig steden en provincies in acht verschillende landen en biedt een innovatieve en toekomst vaste oplossing. En meer!

Peek Traffic ImFlow beschikt over verschillende regelmethoden die afhankelijk van de verkeerssituaties worden ingezet.

Beleidsdoelstellingen

De filosofie achter ImFlow is het creëren van een mogelijkheid om verkeer daadwerkelijk te regelen op basis van het verkeersbeleid van de wegbeheerder. De beleidsdoelstellingen en verkeerskundige randvoorwaarden zijn de basis voor de regelingen. Of het nu gaat om milieubeleid, doorstroming van belangrijke routes, prioritering van doelgroepen of veiligheid van langzaam verkeer; met ImFlow heeft de wegbeheerder een modern instrument om te sturen en indien nodig zelfs realtime bij te stellen.
ImFlow is een volwaardige ITS Applicatie. Het generieke verkeersmodel projecteert het voorspelde verkeer in de tijd. Op basis hiervan wordt de optimale regeling voor het netwerk elke seconde berekend. Dit levert een uiterst flexibele regeling op met de best mogelijke prestaties.

Uniek concept ‘promises’

Flexibiliteit en voorspelbaarheid lijken tegengesteld te zijn. ImFlow laat zien dat het samen kan gaan. Door het unieke concept van promises levert ImFlow betrouwbare snelheidsadviezen op maat aan connected weggebruikers. Doordat de promises afgegeven worden op basis van de planning, blijft de gewenste adaptiviteit behouden. Weggebruikers die het advies opvolgen, passeren het kruispunt met minder afremmen en optrekken. Een grote winst voor het milieu en wel zo comfortabel.

Prioriteren

ImFlow biedt volledig geïntegreerde prioriteitsfuncties die de wegbeheerder toepast op de gewenste locaties en richtingen. Enkele van deze functies zijn:
•    Absolute prioriteit voor noodhulpdiensten
•    Conditionele prioriteit en EcoDriving voor doelgroepen zoals Openbaar Vervoer en vrachtverkeer
•    Prioriteit voor groepen fietsers
•    Verlengd groen voor voetgangers


Prioriteitsverlening resulteert naast vermindering van uitstoot ook in verhoging van de verkeersveiligheid doordat het aantal conflictsituaties afneemt. Daarbovenop geldt dat er nauwelijks impact is op doorstroming door de naadloze integratie in het optimalisatie algoritme.

Actuele informatie

ImFlow informeert connected weggebruikers tijdig over de planning van de regeling en de status van eventuele prioriteitsaanvragen. Ook ontvangen connected weggebruikers betrouwbare snelheidsadviezen. Het aangepaste rijgedrag leidt tot vermindering van brandstof gebruik en uitstoot.

Transparante analytics

Naast de verkeerskundige logging biedt ImFlow realtime prestatie informatie. De analytics informatie is interactief beschikbaar en stelt de wegbeheerder in staat om snel te achterhalen welke beslissingen door de algoritmes genomen zijn. ImFlow faciliteert de wegbeheerder in verkeerskundige analyses en eventuele bijstelling van beleidsdoelstellingen.

Duurzaamheid

Met ImFlow haalt de wegbeheerder een duurzame oplossing in huis. ImFlow biedt de mogelijkheden om te sturen op minimalisatie van stops en verliestijd wat leidt tot vermindering van uitstoot. Prioriteit voor vrachtwagens of andere doelgroepen leidt tot vermindering van stops tot wel 75% voor doorgaans sterk vervuilende voertuigen. Betrouwbare snelheidsadviezen voor gemotoriseerd verkeer leidt tot minder remmen en optrekken met brandstofbesparing tot gevolg.
De continue innovaties van ImFlow worden uitgerold zonder noodzakelijke aanpassingen aan apparatuur. Kortom, ImFlow is een uiterst duurzame oplossing.

Deployment modellen

ImFlow is een software product met gedistribueerde processen per kruispunt. Naar keuze van de wegbeheerder wordt ImFlow lokaal in de kast of in een private Cloud omgeving geïmplementeerd. ImFlow is een open systeem en maakt gebruik van een TCP/IP netwerk en gestandaardiseerde interfaces om informatie tussen de verschillende componenten uit te wisselen. ImFlow is hiermee onafhankelijk van het fabricaat van andere elementen in de keten. De optionele ImFlow centrale draait in een hosting omgeving en is via een webpagina beschikbaar voor de gebruiker.

Geïnteresseerd in ImFlow?

Neem vrijblijvend contact op via onderstaande button, en vraag een ImFlow demo aan.