Peek Traffic VECOM

Openbaar vervoer V2I communicatie

Peek Traffic VECOM Openbaar vervoer V2I communicatie

Peek Traffic VECOM® Roadside is een krachtig communicatiesysteem dat aan al deze eisen voldoet en de kwaliteit van het dagelijks leven in de drukste steden ter wereld verbetert.

Uitwisseling van real-time informatie

De groeiende rol van de stad als woon- en werkplek stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het vervoer in de stedelijke omgeving. Passagiers willen betrouwbaar en gestructureerd openbaar vervoer, terwijl openbaar vervoer exploitanten streven naar een efficiënte exploitatie. Bovendien willen de wegbeheerders een instrument om voorrang te verlenen aan voorrangsvoertuigen, zoals bussen en trams, met veiligheid en doorstroming als hoogste prioriteit. Peek Traffic VECOM® Roadside is een krachtig communicatiesysteem dat aan al deze eisen voldoet en de kwaliteit van het dagelijks leven in de drukste steden ter wereld verbetert.

Voertuigcommunicatie

Peek Traffic VECOM® staat voor Vehicle Communication (Voertuigcommunicatie). De belangrijkste functie is het uitwisselen van real-time informatie tussen mobiele voertuigapparatuur en de stationaire apparatuur langs de route. Deze oplossing is specifiek ontwikkeld om rijdende voertuigen te identificeren om de veiligheid, de voorrang en de voorspelbaarheid te regelen. Voertuigidentificatie wordt gebruikt om voorrang aan te vragen op gecontroleerde kruispunten, om tramwissels te regelen, om trams en bussen die het busstation binnenkomen en verlaten te melden en om voertuigen nauwkeurig te lokaliseren en te registreren.

Nauwkeurige plaatsbepaling

De kracht van Peek Traffic VECOM® ligt in het nauwkeurig bepalen van de positie van een voorrangsvoertuig. Peek Traffic VECOM® levert daarom nauwkeurige informatie als input voor andere systemen, die deze gegevens gebruiken om een voorrangsaanvraag af te ronden of om een specifieke schakelaar op het juiste moment in de gewenste positie te zetten. Peek Traffic VECOM® Roadside levert alle noodzakelijke informatie aan het verkeersmanagementsysteem, waarbij een tram of bus via de verkeerslichten selectief en voorwaardelijk voorrang krijgt. Peek Traffic VECOM® Roadside communiceert op dezelfde wijze met de systemen die de tramwissels besturen.

Bewezen implementatie

Peek Traffic VECOM® Roadside is een systeem dat zich in meerdere grote steden over de hele wereld heeft bewezen. Uiterste precisie, hoge betrouwbaarheid en lage onderhoudskosten zijn de voornaamste redenen om voor dit systeem te kiezen. Wij bieden advies en leveren het systeem wereldwijd, inclusief de noodzakelijke voorzieningen die het mogelijk maken om het in ons eigen beheer te installeren en te configureren. We hebben het systeem geïmplementeerd in steden als Hong Kong, waar we meer dan 160 voertuigen met Peek Traffic VECOM® hebben uitgerust, en in Amsterdam, waar het tramnetwerk van de stad is uitgerust met VECOM® Roadside. Stedelijke vervoersbedrijven behoren tot onze grootste klanten. Peek Traffic VECOM® draagt bij aan de efficiënte exploitatie van het openbaar vervoer in San Francisco, Dublin, Dallas, Milaan, Hamburg en vele andere grote wereldsteden.

Volgende generatie: Peek TrafficVECOM2X

Met de nieuwe Peek Traffic VECOM® on-board apparatuur, de Peek Traffic VECOM2X, hebben we de weg geopend naar de toekomst van mobiliteit. Coöperatieve en connected mobiliteit is een belangrijke ontwikkeling in de komende decennia. Uiteindelijk zal het gebruik van coöperatieve mobiliteit resulteren in voertuigen voor openbaar vervoer die in staat zijn om de traditionele beheersystemen te voorzien van alle informatie die momenteel wordt verkregen vanuit het voertuig zelf en van de wegkant. De Peek Traffic VECOM2X maakt gebruik van de nieuwste normen in de IT-architectuur van openbaar vervoer om volledige interoperabiliteit met andere modules in de voertuigen en de buitenwereld te bieden (ITxPT). De on-board unit is volledig IP-gebaseerd en communiceert via Ethernet met de andere componenten in het voertuig. Alle interfaces en protocollen voldoen aan de nieuwste ITxPT-normen.