Toestemming

voor het verwerken en bijhouden van mijn persoonsgegevens met het oog op het vervullen van vacatures bij SWARCO AG

 
In de informatie over gegevensbescherming werd mij reeds meegedeeld welke persoonlijke gegevens SWARCO AG bij een sollicitatie of registratie op het sollicitantenportaal verzamelt, waarvoor deze worden gebruikt, hoe ze worden verwerkt en hoe ik bij vragen contact kan opnemen met SWARCO AG.
 
Naast het feit dat ik op de hoogte ben van de informatie over gegevensbescherming, ga ik er als sollicitant met deze toestemming uitdrukkelijk mee akkoord dat SWARCO AG mijn gegevens ook na afronding van mijn sollicitatie nog 2 jaar in de SWARCO TalentPool mag bewaren. De TalentPool is de sollicitantendatabank van SWARCO voor personen met toppotentieel. Ik ga er ook mee akkoord dat HR-medewerkers van andere bedrijven in de SWARCO Groep toegang hebben tot mijn sollicitatiegegevens. De SWARCO-groep omvat SWARCO AG en alle met haar verbonden vennootschappen overeenkomstig § 189a Z 8 UGB. Dit zijn alle bedrijven waarover SWARCO AG direct of indirect zeggenschap heeft in de zin van § 244 UGB (bijv. door een meerderheid van de stemrechten van het betreffende bedrijf of door het recht om een controlerende invloed op dit bedrijf uit te oefenen). Een overzicht van de bedrijven vindt u hier: http://swarco.dan-development.at/companies Dit betekent dat SWARCO AG mij over toekomstige functies kan informeren via e-mail, sociale mediakanalen zoals Twitter, Xing, LinkedIn, enz. of indien nodig telefonisch.
 
Mijn toestemming is vrijwillig en is gebaseerd op de informatie over gegevensbescherming. Ik kan mijn toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar @email zonder opgave van redenen. Dit betekent dat de verwerking tot aan de ontvangst van de herroeping op mijn toestemming is gebaseerd en toelaatbaar is.
 
Indien ik geen toestemming geef of mijn toestemming intrek, kan SWARCO AG mijn gegevens niet verwerken voor het voornoemde doel.