Geavanceerde verkeersbeheersystemen (Advanced Traffic Management System, ATMS)

De geïntegreerde benadering van verkeersbeheer.


Het geavanceerde verkeersbeheerssysteem (Advanced Traffic Management System, ATMS) beschouwt de aspecten van snelweg- en tunnelverkeer op een holistische manier.
Dit omvat zowel het perspectief van de weggebruiker als van de snelwegbeheerder. 

Gebouwd rond een centraal softwaresysteem, gebruikt het ATMS-systeem gegevens van verschillende detectoren en sensoren, communiceert
met de eenheden langs de weg (road side units, RSU) en levert verkeersinformatie. ATMS spelen daarom een belangrijke rol bij het creëren van
rijomstandigheden die veiliger zijn terwijl de uitstoot wordt verminderd.

Voortbouwend op tientallen jaren ervaring op dit gebied, bieden de SWARCO-snelweg- en -tunneldeskundigen hun advies bij het plannen en ontwikkelen van moderne snelweg- en tunnelbeheersystemen. In geselecteerde landen fungeert SWARCO als een systeemintegrator die de hardware-infrastructuur en software-oplossingen levert voor het beheren van interstedelijke verkeerscenario's.Belangrijke voordelenReal time
Gegevens


Nieuw
Technologieën


Geïntegreerde
systemen


Ondersteuning
DIENSTEN


Gereduceerd
Emissies


Beschermde
Investeringen