GreenFlow for BlueLights


Altijd groen licht

voor nood- en hulpdiensten

De meest voorkomende ongevallen met voorrangsvoertuigen gebeuren op kruispunten met verkeerslichten binnen de bebouwde kom, waarbij het voorrangsvoertuig rood licht heeft en de andere weggebruiker groen. Het rijden met voorrangsvoertuigen brengt de nodige gevaren met zich mee. Omdat van de normale verkeersregels wordt afgeweken, is het weggedrag voor andere weggebruikers minder voorspelbaar met ongelukken en slachtoffers tot gevolg


GreenFlow for Bluelights

Dankzij onze slimme innovatie GreenFlow for BlueLights krijgen nood- en hulpdiensten automatisch groen licht op de kruispunten die zij passeren. Met deze applicatie aan boord communiceren voorrangsvoertuigen die blauw zwaailicht voeren met de verkeerslichten op de route. Het voertuig wordt herkend als voorrangsvoertuig en krijgt op verzoek prioriteit, zodat het ongehinderd een kruispunt kan oversteken. De applicatie GreenFlow for BlueLights draagt zo bij aan het verlagen van het aantal verkeersongelukken met voorrangsvoertuigen (van o.a. nood- en hulpdiensten) en brengt ze sneller en veiliger op hun plaats van bestemming.

Het KAR-systeem

Het huidige prioriteitssysteem, korteafstandsradio (KAR), zorgt ervoor dat nood- en hulpdiensten in sommige steden ook al voorrang krijgen bij verkeerslichten. Het grote verschil met de nieuwe technologie is, dat het signaal van het KAR-systeem maar één kant op gaat. Zodra een voorrangsvoertuig met het KAR-systeem een kruispunt nadert, stuurt dat kastje een radiosignaal naar de verkeersregelinstallatie (VRI), die de afstemming van de verkeerslichten regelt. Van communicatie over en weer is nauwelijks sprake: de verkeersregelinstallatie kan zo alleen het stoplicht op rood, oranje of groen zetten.

Prioriteit services

Met de applicatie GreenFlow for BlueLights kan er een onderscheid gemaakt worden tussen absolute prioriteit en minder acute voorrang. De verkeerslichten springen niet altijd zomaar op groen. Door vanuit een voorrangsvoertuig tijdig een signaal te sturen, kan de verkeersregelinstallatie anticiperen en een veilige doorgang creëren. Een hulpdienst die rijdt met zwaailichten en sirene krijgt altijd direct prioriteit bij een verkeerslicht.

Veiliger verkeer

Ook andere weggebruikers kunnen profiteren van het nieuwe systeem. Via een applicatie op de telefoon kunnen ze gewaarschuwd worden als er bijvoorbeeld een brandweerauto aankomt. Op het navigatiescherm van de app verschijnt dan een icoontje van een zwaailicht. Zo kunnen andere weggebruikers anticiperen op het aanstormende voorrangsvoertuig en hebben ze meer tijd om plaats te maken voor de hulpdienst.

Meer weten over SWARCO's oplossingen?

Neem contact op voor meer informatie