Virtuel busprioritering i Hillerød

Hillerød Kommune har længe haft et system til prioritering af busser, så de får grønt lys ved trafiksignalerne, mens tværgående trafik får lov at vente. Nu tager kommunen busprioritering til næste niveau og indfører intelligent, web-baseret styring af signalerne – til gavn for passagerer og køreplan.


De fleste, som har prøvet at tage bussen i myldretiden, kender
problemet med de overfyldte og forsinkede busser. Den første bus stopper ved alle stoppesteder for at sætte passagerer af, og så står alle de ventende passagerer på ved samme lejlighed. Bus nr. 1 bliver mere og mere fyldt og mere og mere forsinket, mens nr. 2 følger lige i hjulsporet. Den følger køreplanen, og her er god plads.

Virtuel busprioritering.

Vi ønsker som mange andre kommuner at fremme den kollektive trafik mest muligt af hensyn til mobiliteten, fremkommeligheden,
miljøet og klimaet. Derfor bestemte vi allerede i 2014 at indføre signalprioritering for busserne ved 13 lyskryds. Når bussen kommerhen til lyskrydset, skifter lyssignalet til grønt i bussens retning
, fortæller John Halkær Kristiansen, der indtil for nylig var projektleder i Trafik, Vej og Park i Hillerød Kommune. Nu har Hillerød Kommune som et af de første steder i Danmark fået et nyt virtuelt busprioriteringssystem.


"Bus til tiden" er den vigtigste parameter for, om borgerne vælger den kollektive trafik, og det gamle busprioriteringssystem kunne
såmænd også få busserne lidt hurtigere gennem byen i myldretiden. Da bussen ikke skulle vente på grønt lys, kunne køreplanen holdes så nogenlunde. Til gengæld gav det andre problemer
, oplyser John Halkær Kristiansen. De fleste busprioriteringssystemer
bygger på, at bussen sender en kommando til lyssignalet om at skifte til grønt, når bussen befinder sig i en bestemt position i forhold til trafiklyset. Detekteringen af bussen kan foregå ved spoler i vejen, fotoceller, eller ved at bussen sender et radiosignal til en modtager ved trafiklyset. Det sidste kan så enten ske automatisk, eller ved at buschaufføren manuelt sender en besked til trafiklyset om at skifte. - Der var en del hardware både i busserne og ved trafiklysene, og det var faktisk den væsentligste grund til, at vi fik et nyt system. Med det gamle system skulle vi regelmæssigt tjekke, om hardwaren i krydset fungerede. Vi måtte sende en tekniker ud i krydset og manuelt kontrollere funktionen. Nu kan vi se det fra kontoret, og vi kan løbende flytte de steder, hvor busserne skal prioriteres, uden at skulle skære nye spoler eller installere udstyr i nye kryds
, siger John Halkær Kristiansen - Desuden mente vi, at det var lidt dobbeltkonfekt, at vi skulle have ekstra udstyr i busserne, når de i forvejen er forsynet med GPS, tilføjer han.

Skræddersyet løsning.

Seniortekniker Ole Meyer fra SWARCO, oplyser at netop fravær
af hardware er forskellen på de busprioriteringssystemer, man
kunne få i 2014, og de moderne systemer, der benytter den nyeste teknologi. - Der er kun en GPS-kommunikationsenhed
i bussen. GPS-positionen bruges af et cloud-baseret centralt system, som får trafiklyset til at skifte til grønt, når betingelserne
for det er til stede
, forklarer Ole Meyer. Man kan selv bestemme, hvilke algoritmer, der skal få lyset til at skifte. Styring og overvågning af bustrafikken foregår fra en pc, der kan placeres hvor som helst.

Systemet har et web-interface, hvor der i realtid er adgang til trafikdata og overblik over fremkommeligheden. Det er nemt at skalere op eller ændre, hvis der skal tilføjes nye ruter, nye trafiklys eller ændres på de parametre, som får lyset til at skifte. Derfor er det let at tilpasse til den enkelte kommunes eller det enkelte trafikselskabs behov. Busprioriteringen kan også afpasses efter trafiksituationen, det aktuelle antal passagerer, særlige begivenheder, vejarbejder mv.

Kortere rejsetider og bedre miljø.

Jeg er ikke i tvivl om, at der vil komme flere fordele med det nye busprioriteringssystem, efterhånden som kommunen tager de forskellige muligheder i brug siger Morten Skibstrup Nikolaisen, som nu varetager opgaverne om busdriften i Hillerød Kommune og som helt fra starten har fulgt projektet fra nærmeste hold.

Vi ønsker at få flere brugere af den kollektive trafik. Det kan vi gøre ved kortere rejsetider, en mere smidig kørsel gennem trafikken og ved at skabe mere plads i busserne. Vi får mindre
trængsel både i busserne og på vejene, bedre miljø og mindre CO2-udledning. Samtidig er både etablerings- og vedligeholdelsesomkostningerne med virtuel busprioritering lavere, fordi der er så lidt hardware, der skal investeres i og vedligeholdes. Nu glæder vi os til at finde ud af, hvordan vi kan bruge systemets fleksibilitet og indbyggede muligheder til at gøre busrejsen til en endnu bedre oplevelse.