Smart Intersection

OPTIMERING AF GRØN BØLGE

Smart Intersection OPTIMERING AF GRØN BØLGE

Et smartere vejkryds


Et af det største problemer med lyssignaler ved vejkryds er manglende overholdelse af trafikkens tidsplaner. Forældede signalindstillinger er årsagen til unødvendige trafikpropper, højere emissioner og frustrationer blandt bilernes førere. En af
årsagerne til denne situation er manglen på enkle løsninger, inklusive tilgængelige værktøjer på lokalt niveau.
SWARCOs Smart Intersection er en softwarepakke, som installeres lokalt i styreenheden, der optimerer grønne bølger for signalgrupperne i dit vejkryds.

Smart Intersection er en adaptive trafikstyringsløsning til et enkelt vejkryds og er udviklet til at måle serviceniveauet for det enkelte vejkryds og evaluere den optimale cykluslængde og grønt lys-opdelingen med henblik på at minimere de overordnede forsinkelser, antallet af standsninger, forurening og brændstofforbrug. SWARCO har udviklet et værktøj til brug lokalt, som gør algoritmen til kapacitetsevaluering af styreenhedens software.

Målsætningen for Smart Intersection er at opretholde en optimal allokering af grønbølgetid og at reducere eller forøge cyklussens længde i henhold til de aktuelle trafikniveauer og behov. Det betyder, at ineffektiv grønbølgetid minimeres, og at systemet tilpasses trafiksituationen.


Reducér omkostninger til licenser og infrastruktur

Dette er et innovativt tiltag med en kraftig adaptiv trafikstyringslogik indbygget i styreenhedens software. Den tillader, at adaptive handlinger udføres lokalt uden indgreb på centralt niveau. På denne måde kan man reducere licens- og infrastrukturomkostninger, men også forenkle installations- og vedligeholdelsesprocedurer.

Største fordele

Optimere
grønbølgetider i et
vejkryds
Minimere luftforurening
Skabe optimale
trafikforhold
Brugervenligt
webinterface
Nem opsætning og
konfiguration


Fordele for din by


Brugervenligt og intuitivt programmerings-interface

Et avanceret værktøj med 3D-layout af vejkrydset gør, at den avancerede trafikstyringsløsning er nem at implementere og nem at forstå for alle trafikteknikereSkab en mere optimal allokering af
grønbølgetid

Og reducér eller forøg cyklussens længde i henhold til de aktuelle trafikniveauer og behov


Installeret lokalt i styreenheden

Så adaptive handlinger udføres lokalt uden
indgreb på centralt niveau.Bedre udnyttelse af eksisterende infrastruktur

Moderne planlægningsværktøjer skaber mulighed for at forbedre eksisterende infrastrukturer istedet for at bygge flere veje. Dette reducerer dine omkostninger.


Screenshots


Downloads

Downloads