P-VEJLEDNINGSSYSTEM

Dynamisk, fleksibel og effektiv

P-VEJLEDNINGSSYSTEM Dynamisk, fleksibel og effektiv

Den stigende søgning efter parkeringspladser i bycentrummer fører til overbelastning af adgangsveje samt støj og miljøforurening. Forskning har vist, at op til en tredjedel af bilisterne i byområdet søger parkeringspladser. De lokale bilister kører normalt til parkeringspladsen tættest på byens centrum, mens parkeringsarealer, som kun ligger lidt længere væk, bogstaveligt talt ignoreres. Her kan et dynamisk parkeringsstyringssystem hjælpe. Ved hjælp af målrettet information om placering og antallet af ledige parkeringspladser føres trafikanterne uden omvej til næste ledige parkeringsplads.


Den knappe parkeringsplads i de indre bydele med stadig voksende individuel trafik kræver derfor innovative løsninger for at reducere parkeringssøgningstrafikken og sikre en optimal styring af eksisterende parkeringspladser. 

Dynamiske parkeringsstyringssystemer: 

  • Reduktion af parkeringssøgningstrafikken 
  • Reduktion af miljøbelastningen 
  • Bedre afbalanceret udnyttelse af den tilgængelige parkeringspladskapacitet i byerne

Fordele

• Flersproget brugerinterface
• Frit konfigurerbart system (modulært og kundespecifikt) 
• Fuld grafisk brugerinterface baseret på nuværende webbrowseres teknologi
• Integration af systemer til detektion af enkelte parkeringspladser p parkeringshuse og på gaderne
• Interfacer til parkeringhuslåsesystemer fra fabrikanterne Skidata, S & B, Design, osv.
• Kundespecifik skiltning
• Detaljeret rapporterings- og statistikværktøj
• Integration af backendsoftware til styring af opladningsstation
• Omkostningsneutral smartphone-app til parkering og E-Mobility-tjenesterne find, naviger og betal
• Integration af V2X-infrastruktur mulig

Tekniske detaljer

Hjernen i styringen af dit parkeringsareal er den centrale parkeringsstyreenhed. SWARCO tilbyder softwaremoduler til alle applikationer enten som lokal installation eller som en skytjeneste - fra konfiguration af parkeringsbilletmaskiner og detektionssystemer for parkeringsdata via parkeringsstyringssystemer og parkeringsapps til detektion af både enkelt parkeringsplads eller flere tusind parkeringspladser. Det modulære design gør, at vi også har den rigtige løsning til dig. En "look and feel"-oplevelse, som er fælles for hele vores SWARCO-systemplatform (CIP) giver dig mulighed for intuitivt betjening og overvågning af alle systemkomponenter.

Downloads

Downloads