EUROTAC - taktil vejledning til synshandicappede

Hvordan kan togstationsplatforme, ventezoner ved fodgængerovergange, gangstier og korridorer i bygninger let eftermonteres med et taktilt vejledningssystem for synshandicappede?
SWARCO besvarer dette spørgsmål intelligent med EUROTAC.

Mobilitet er et grundlæggende socialt behov. For at lette synshandicappede eller blinde menneskers deltagelse i hverdagen, er særlige taktile vejledningssystemer en vigtig hjørnesten i forbedring af livskvaliteten.

EUROTAC er DIN 32984 overholdt præformet belægningsmarkering fremstillet af methacrylat. EUTOTAC kombinerer hævede prikker og riller med en fleksibel selvklæbende polymerbærer, og er et innovativt, universelt anvendeligt orienteringssystem til blinde og synshandicappede. Produktet er særligt velegnet til praktisk og økonomisk eftermontering af taktile vejledningssystemer, et job som normalt kræver ganske betydelige anlægsarbejder. EUROTAC klæber til asfalt, beton, stenbelægninger og selv granit eller marmorgulve.

I det offentlige rum giver EUROTAC langsgående og tværgående orientering, vejledning og advarsel, som for eksempel ved fodgængerovergange eller sporvogns og busstoppesteder. Den sorte og hvide farvekontrast opfattes optimalt af synshandicappede. Formen og designet af markeringen hjælper blinde mennesker til at finde vej via taktile midler. EUROTAC kan endda være en interessant mulighed for glatte høj-kvalitets indendørsgulve.

EUROTAC taktile vejledningssystemer er et væsentligt bidrag til at gøre det offentlige rum barriere-frit og bedre tilgængeligt for handicappede, hvilket forbedrer livskvaliteten og mobiliteten hos blinde og synshandicappede", opsummerer Michaela Reitner, marketingschef for Europa hos SWARCO's vejmarkeringssystemafdeling.