Sisteme bicomponente

Soluții durabile și economice

Sistemele de marcaje bicomponente oferă soluții de marcare durabile și economice. Acest tip de produse reprezintă prima alegere pentru aplicări cu performanțe pe termen lung, datorită costului per ciclu de viață și gamei largi de tehnici de aplicare. Formulele ​și ​tehnicile ​de ​aplicare ​de ​astăzi ​au ​evoluat ​pentru ​a ​oferi ​o siguranță sporită șoferilor, ​printr-o retroreflexie mai bună în ​condiții ​de ​umiditate ​și ​pe timp de ​noapte, profile de avertizare sonoră ​și ​soluții ​ieftine ​de ​pulverizare ​în ​strat ​subțire.

Aplicarea sistemului bicomponent