SWARCO op Intertraffic Amsterdam 2022


Beste professional in de verkeersindustrie!

Van 29 maart tot 1 april 2022 zal de SWARCO-groep onze competenties presenteren in wegmarkeringssystemen en intelligente vervoersystemen op Intraffic Amsterdam. Na een onderbreking van vier jaar kijken wij ernaar uit de bezoekers te verwelkomen op onze stand in hal 2. Voor het eerst zijn de SWARCO stands niet meer gescheiden in hal 10 en hal 5. De gehele SWARCO Groep zal op één locatie verschijnen in het Smart Mobility segment in hal 2 met standnummers 02.222 (ITS), 02.236 (RMS) en 02.332 (loungeruimte).  Wat u kan verwachten
De wegmarkeringssystemen (RMS) wereld van SWARCO zal op 154 m2 de nieuwste retroreflecterende systemen tentoonstellen, waarin de hoogwaardige reflecterende glaskorrels zijn geïntegreerd, SWARCO SOLIDPLUS. Onze Nederlandse vertegenwoordiger voor wegmarkeringen, COATEQkunnen we weer ontmoeten op onze stand, net als - voor de eerste keer - de collega's van HITEX International, één van de jongste leden van de SWARCO Road Marking Systems familie gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Wij zullen nagaan hoe belangrijk hoogwaardige wegmarkeringen zijn voor het komende tijdperk van automatisch rijden. Voorgevormde markeringen, fietspadmarkeringen en luchthavenmarkeringen maken ook deel uit van onze portefeuille.


Op 364 m2 zal SWARCO de nadruk leggen op ITS-technologieën die een directe oplossing bieden voor de probleemstellingen en pijnpunten van steden die we in honderden interviews met gemeenten hebben geïdentificeerd. SWARCO's deskundigheid op het gebied van totaaloplossingen, samengevat in de nieuwste versie van onze suite voor stedelijk mobiliteitsbeheer MyCity zal de volgende onderwerpen behandelen:
1.    Verkeersopstoppingen in stedelijke gebieden
2.    Beheer van stedelijke luchtkwaliteit / duurzaam vervoer
3.    Budgetbeperkingen / Totale eigendomskosten
4.    Technologie / innovatie de baas blijven
5.    Schaarste aan parkeerplaatsen (als gevolg van inkrimping)
6.    Verhogen van veiligheid voor kwetsbare weggebruikers
7.    Gebrek aan interne capaciteiten en beschikbaarheid van middelen

Bezoekers zullen voor het eerst ervaren hoe SWARCO en de nieuwe collega's van Dynniq Mobility / Peek Traffic hun know-how en portefeuille zullen combineren omstedelijke ITS-oplossingen te verschaffenmet toegevoegde waarde voor onze klanten. Deskundigheid op het gebied van verkeersplanning en -consultancy zal worden ingebracht door de Duitse collega's vanSchlothauer & Wauerdie de nieuwste versie van de marktleidende verkeers-engineering software LISA zal presenteren. Bezoekers worden geïnformeerd over SWARCO's rol in coöperatieve, verbonden, geautomatiseerde mobiliteit (CCAM). Ontdek hoe u deel kunt uitmaken van onsLighthouse-programmaen profiteren van netwerken, vroegtijdige informatie over de nieuwste ontwikkelingen en het aanbod om actief mee te werken aan SWARCO-oplossingen. Milieubewust verkeersbeheer (ESTM), onzeslimme COMBIA verkeerslichtenintegratie van de nieuweAirDecfunctie om de milieuparameters te meten en deSWARCO X-LINEaanpak – recent genomineerd voor dede Intertraffic Green Globe Award- om kruispunten groener, intelligenter en gemakkelijker te bedraden te maken, zal te zien zijn. Natuurlijk, zullen onze briljante VMS technologie van hetPREMILUMmerk en het nieuwe, modulaireCUBILEDVMS voor kleinschalig gebruik blikvangers zijn op de stand. Verneem hoekwetsbare weggebruikersmet fietsen of scooters voorrang kunnen krijgen op kruispunten en hoe de toepassing vanArtificiële Intelligentiede doorstroming van het verkeer kan verbeteren met minder milieu-impact. Ervaar onze parkeergeleiding know-how en dePARCO appen hoe parkeren en opladen van e-voertuigen kunnen worden geïntegreerd. OnsMyHighway / MyTunnelproduct zal in première worden gebracht om te laten zien hoe interstedelijke verkeersscenario's het best kunnen worden beheerd.


Ditmaal zal de Intertraffic Amsterdamstart-up zone, genoemd ITSUP, in hal 6SWARCO als belangrijkste sponsor hebben. SWARCO's eersteStudent Awardeezal haar masterscriptie over optimalisatie van de verkeersregeling op basis van V2I-communicatie in het ITSUP-theater verdedigen.

Het beheer van het verkeer beperkt zich niet langer tot het wegennet. Multimodale mobiliteit heeft allerlei soorten verkeer en ervaringen in beeld gebracht. Een evenwichtig mobiliteitsnetwerk kan alleen tot stand worden gebracht in een volledig multimodaal en op samenwerking gebaseerd netwerk waarin alle belanghebbenden samenwerken in het algemeen belang. VervoegSWARCO’s duurzaamheidsuitdaging op INTERTRAFFICen laten we deel uitmaken van een gezamenlijke missie voor een betere impact op het milieu! Doe mee aan onze uitdagingen voor meer bewustwording in verband met duurzaam vervoer - voor een woud van goede acties. Geen abonnement, geen individuele tracking, geen download - gewoon kleine acties die bij elkaar opgeteld in echttijd worden omgezet in geplante bomen, onder ieders ogen.


Ontvang uw gratis bezoekersbadge voor Intertraffic door u te registreren via de SWARCO link.


We kijken er naar uit u binnenkort in Amsterdam te mogen verwelkomen!

Het SWARCO TEAM