SWARCO Mobility wint twee Europese aanbestedingen in Nederlands Limburg

SWARCO Nederland heeft twee Europese aanbestedingen in Limburg definitief gegund gekregen. De twee raamovereenkomsten bevatten meerdere deelcontracten voor verschillende wegbeheerders in met name Midden- en Zuid-Limburg. De komende jaren zijn we verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan meer dan 200 verkeersregelinstallaties (VRI’s) en vervangen we circa 10 tot 12 VRI’s per jaar.

Meer dan 200 VRI's

Het grote aantal VRI’s en de deelcontracten voor verschillende wegbeheerders maken dit tot een zeer omvangrijk contract. Vanuit de regio gaan we het beheer & onderhoud van meer dan 200 VRI’s voor verschillende gemeenten en de provincie Limburg uitvoeren. Het areaal is groot met veel diversiteit in installaties en bijbehorende technische uitdagingen. 

Daarnaast heeft een aantal VRI’s het einde van de technische levensduur bereikt. Door de VRI’s te vervangen door intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) of iVRI ready installaties wordt een veilige verkeersafwikkeling gewaarborgd en zal het onderhoud en aantal storingen afnemen. Naar verwachting gaan we circa 10 tot 12 vervangingsprojecten per jaar uitvoeren, waarbij wij verantwoordelijk zijn voor het leveren, installeren en inbedrijfstellen van de VRI’s. Na oplevering zijn we tevens verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

De volgende wegbeheerders maken middels deelopdrachten deel uit van de raamovereenkomsten:

  • gemeente Beek

  • gemeente Heerlen (mede namens gemeente Landgraaf en Simpelveld)

  • provincie Limburg

  • gemeente Maastricht (mede namen gemeente Meerssen en Valkenburg a/d Geul)

  • gemeente Sittard-Geleen


Gunning op basis van prijs én kwaliteit

We hebben de opdracht gegund gekregen op basis van onze score op prijs en kwaliteit. Onze voorgestelde communicatie- en samenwerkingsaanpak speelde hierbij een grote rol. Vanwege de omvang van het areaal en de verschillende wegbeheerders hechten we extra veel waarde aan gestroomlijnde communicatie. Zo krijgt iedere betrokken wegbeheerder een vast aanspreekpunt. Ons regiokantoor in Sittard bevindt zich bovendien in het hart van het areaal, waardoor onze mensen het areaal en de regio kennen. Onze vestiging in Mill zal ondersteunen bij de werkzaamheden in het noordelijke deel van het areaal. 

Ons serviceteam is gestart met de beheer en onderhoud werkzaamheden. De verwachting is dat het eerste vervangingsproject in medio kwartaal twee van 2023 start. De raamovereenkomsten liggen voor de komende twee jaar vast en kunnen daarna driemaal voor een duur van twee jaar worden verlengd. De maximale looptijd van beide raamovereenkomsten bedraagt 8 jaar.