Provincie Zuid-Holland gunt raamovereenkomst iVRI’s aan SWARCO Mobility Nederland

Provincie Zuid-Holland heeft de raamovereenkomst voor het leveren, installeren en onderhouden van verkeersregeltoestellen (VRI’s) gegund aan SWARCO Mobility Nederland (voorheen Dynniq Mobility).

De komende acht jaren worden tot 100 VRI’s vervangen door een intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) en voorzien van de ITS-applicatie ImFlow. Aan het einde van het contract staat nagenoeg bij elk met verkeerslichten geregeld kruispunt van de provincie een FlowNode met ImFlow. 

Provincie Zuid-Holland heeft in het innovatieve partnership Talking Traffic en projecten op de N209 en de N470 afgelopen jaren al tientallen kruispunten voorzien van iVRI’s. Hierdoor loopt de provincie landelijk voorop in het aantal volledig connected iVRI’s. Door middel van de raamovereenkomst worden de komende jaren nagenoeg alle VRI’s omgebouwd naar iVRI’s. 

De provincie wil dit in samenwerking met een langetermijnpartner realiseren, zodat de vervangingswerkzaamheden en het beheer en onderhoud zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingericht. Daarnaast geeft men de voorkeur aan een areaal met zoveel mogelijk dezelfde type verkeersregeltoestellen en software. Daarom heeft de provincie een raamovereenkomst met een maximale doorlooptijd van acht jaar aanbesteed.

Jan Vos, CEO SWARCO Mobility Nederland B.V., samen met Rik de Jager,  afgevaardigde van Provincie Zuid-Holland tijdens het tekenen van de raamovereenkomst iVRI's

Inzicht in werking en effectiviteit

Wij hebben de raamovereenkomst gegund gekregen op basis van onze maximale score op het onderdeel use cases en de meerwaarde die we bieden op het onderdeel ‘inzicht in de werking van de use cases.’ Een belangrijke voorwaarde voor de provincie is het (visueel) kunnen monitoren van de prioriteitsafhandeling van bijvoorbeeld vrachtverkeer en fietsers. Op deze manier kan de provincie namelijk toetsen of de beleidsdoelstellingen worden behaald of dat de instellingen van ImFlow moeten worden aangepast. De provincie kan dit direct zelf aanpassen.   

In het plan van aanpak hebben we laten zien hoe onze verkeersregelapplicatie ImFlow de werking en effectiviteit van geprogrammeerde (prioriteits)regelingen inzichtelijk maakt. De nieuwste versie van ImFlow bevat standaard tooling om de afwikkelingskwaliteit op verschillende verkeersregelkundige parameters (KPI’s) te analyseren. De provincie kan live meekijken en willekeurige historische selecties maken om te analyseren. De ruim 30 ImFlow configuraties die al in de provincie operationeel zijn, worden opgewaardeerd naar deze nieuwste versie, zodat de provincie straks overal dezelfde basis heeft. 

“De raamovereenkomst is een mooi visitekaartje voor SWARCO Mobility Nederland. Aan het einde van het contract wordt nagenoeg iedere iVRI van de provincie geregeld met onze ITS-applicatie ImFlow. Daarmee kiest de provincie heel duidelijk voor een andere weg dan de meeste wegbeheerders. Wij zijn er trots op dat we dat mogen invullen. Bovendien vinden we in de provincie een goede partner om te werken aan en te testen met de doorontwikkeling van de iVRI, meer connected weggebruikers en nieuwe slimme mobiliteitsoplossingen die passen bij het provinciale verkeersbeleid.”

- Piet Weiland, Senior Sales Manager bij SWARCO Mobility Nederland.

Testpartner

Met het winnen van deze aanbesteding gaan we een jarenlang partnership aan om alle provinciale kruispunten op efficiënte en effectieve wijze te voorzien van een iVRI. Ook ziet de provincie mogelijkheden om de rol van testpartner in te nemen.

“Zuid-Holland loopt voorop met het aantal volledig aangesloten iVRI’s en dit zetten we graag voort. Daarom zien wij ook mogelijkheden om op test en innovatie vlak een partnership met SWARCO Mobility Nederland aan te gaan. Bijvoorbeeld door nieuwe functionaliteiten of aanpassingen in soft- en hardware op onze wegen te testen.”

- Marcel Heijkoop, Adviseur verkeersmanagement (DVM) en verkeersregelinstallaties bij Provincie Zuid-Holland

Binnenkort starten we met de voorbereidingen van de eerste vervangingswerkzaamheden. Samen met de provincie maken we per jaar een plan van aanpak voor het aantal te vervangen VRI’s. We zullen ongeveer de helft van de iVRI’s zelf installeren. De overige iVRI’s worden geïnstalleerd door de civiele aannemer die verantwoordelijk is voor het trajectonderhoud, de herinrichting of aanleg van een nieuwe provinciale weg. De configuratie van ImFlow wordt volledig door SWARCO Mobility verzorgd. Na inbedrijfstelling zijn wij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de iVRI’s en ITS-applicaties.